Werken aan Gezonde Kinderopvang kan en hoef je  niet alleen te doen. Overweeg met wie je wilt samenwerken. Wat heb je nodig en wie kan dat bieden? Hoe je samenwerkt kan verschillen. Een goede samenwerking heeft meerwaarde voor elke betrokken partij.

De voordelen van samenwerken

De voordelen van samenwerken zijn:

  • Beter resultaat: partners hebben ieder hun eigen deskundigheid, kennis en ideeën, waarmee je elkaar versterkt.
  • Door samen te werken met andere partijen ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat. 
  • Partijen en organisaties die samenwerken aan Gezonde Kinderopvang leren elkaar kennen. De betrokkenheid vergroot en je weet elkaar makkelijker te vinden.

Basisstappen voor een goede samenwerking

Wanneer je samenwerking wilt opzetten, kun je de volgende stappen nemen:

  1. Verken partners en situatie: bekijk wie jouw mogelijke samenwerkingspartners zijn en met welk doel samenwerken relevant kan zijn. Download en gebruik het Invuldocument Met wie kan ik samenwerken?
  2. (Er)ken belangen: ga na wat ieders motieven en belangen voor samenwerking zijn en weet waar de win-win zit.
  3. Zoek gezamenlijke ambitie: partijen delen ideeën over wat ze willen halen en kunnen inbrengen in de samenwerking. Zoek de gezamenlijke meerwaarde, die de betrokkenen ieder voor zich niet kunnen bereiken.
  4. Samenwerking uitvoeren en evalueren: bepaal samen de inhoud en de vorm van de samenwerking. Leg de onderlinge afspraken hierover vast.

Met welke partijen kun je samenwerken?

Belangrijke samenwerkingspartners zijn natuurlijk ouders. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die je kunnen helpen. Mogelijke samenwerkingspartijen zijn: