Schommel


Veel basisscholen werken met de Gezonde School-aanpak. De aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School sluiten op elkaar aan. Soms kunt u door samen te werken met het primair onderwijs nog een stapje verder gaan.

Wanneer uw kinderopvangorganisatie deel uitmaakt van een brede school of een kindcentrum is actief samenwerken met het primair onderwijs wellicht gemakkelijker.

Denk bij samenwerken eens aan:

  • Gezamenlijk een visie op gezondheid en gezonde leefstijl formuleren binnen de brede school of het kindcentrum.
  • Het beleid rondom Gezonde Kinderopvang en Gezonde School laten aansluiten en gezamenlijk prioriteiten stellen.
  • De keuze van thema’s laten aansluiten tussen de kinderopvangorganisatie en de kleuterklassen van de basisschool.
  • Gezamenlijk optrekken in de samenwerking met andere partners.
  • Gezamenlijk inrichten van de gemeenschappelijke buitenruimte.