Schommel


Veel basisscholen werken met de Gezonde School-aanpak. De aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School sluiten op elkaar aan. Soms kunt u door samen te werken met het primair onderwijs nog een stapje verder gaan.

Wanneer uw kinderopvangorganisatie deel uitmaakt van een brede school of een kindcentrum kunt u actief samenwerken met het primair onderwijs. Denk eens aan:

  • Gezamenlijk een visie op gezondheid en gezonde leefstijl formuleren binnen de brede school of het kindcentrum.
  • Het beleid rondom de aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School laten aansluiten en gezamenlijk prioriteiten stellen.
  • De aanpak en de keuze van thema’s laten aansluiten tussen de kinderopvangorganisatie en de kleuterklassen van de basisschool.
  • Gezamenlijk optrekken in de samenwerking met andere partners.
  • Gezamenlijk inrichten van de gemeenschappelijke buitenruimte met oog voor gezondheid.