Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. Organisaties werken daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers. Op Gezondekinderopvang.nl vinden zij alles over de aanpak en scholing. 

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven en het Voedingscentrum.