Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. Organisaties werken daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers. Op Gezondekinderopvang.nl vinden zij alles over de aanpak en scholing. 

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (afdeling Gezond Leven) en het Voedingscentrum. 

Werkgroep Gezonde Kinderopvang

De werkgroep draagt structureel bij om de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang verder te ontwikkelen en de programma-activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan het verzorgen van de train-de-trainercursussen, intervisiedagen  en planvorming.

In de werkgroep participeren experts van Huis voor BewegingKenniscentrum SportNederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut), PharosTNO en Veiligheid NL

Ambassadeurs

Gezonde Kinderopvang werkt met ambassadeurs uit de praktijk. Deze ambassadeurs werken bij Kinderopvang Kivido, KMN Kind en Co, Kindercentrum Petito’s, Ska en Kinderdagopvang Hoi Pipeloi.

Actuele website Gezondekinderopvang.nl

Experts van landelijke thema-instituten en kennisorganisaties zorgen samen met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de aanpak Gezonde Kinderopvang concreet vertaald is in up-to-date themapagina’s op Gezondekinderopvang.nl voor de dagopvang en bso

Het gaat om de volgende partners: IVN, HuidfondsKenniscentrum SportKWF KankerbestrijdingLandelijk Centrum Hygiëne en VeiligheidNederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut), RutgersSardesTrimbos-instituutVeiligheid NL en Voedingscentrum

Andere partners

De volgende partners leverden een bijdrage aan de ontwikkeling van Gezonde Kinderopvang en/of denken mee in de planvorming: BOinKBrancheorganisatie Kinderopvang, Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)GGD GHOR NederlandKinderopvang HumanitasKokoplus, Korein KinderpleinNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Partou KinderopvangSociaal Werk Nederland en Stichting Netwerk Hoorn