Gezonde Kinderopvang maakt aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Want elk kind verdient een gezonde start! Met Gezonde Kinderopvang werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties met een leertraject en een praktische stappenplan. Zo zorgen we samen dat kinderen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving waar medewerkers zelf een gezond voorbeeld zijn. 

Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven) en het Voedingscentrum. 

Meer weten over het programma Gezonde Kinderopvang? (inhoud)

Gezonde Kinderopvang richt zich op de kinderopvang als omgeving waar medewerkers een gezonde leefstijl voor jonge kinderen vanzelfsprekend maken. Voortbouwend op successen van de eerste programmaperiode (2017-2020) blijven we werken aan onze missie: zorgen dat aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend is in de kinderopvang. Dit doen we met activiteiten op de strategische doelen van programmaperiode 2021-2024:

Doel A
Gezonde leefstijl maakt binnen alle kinderopvangorganisaties deel uit van het dagelijks werk en beleid, met medewerkers die zelf het gezonde voorbeeld geven. 

Via het leertraject leiden we (staf)medewerkers op tot coach Gezonde Kinderopvang. Vervolgens ondersteunen we coaches bij de implementatie in hun organisatie met een digitale leeromgeving en praktisch stappenplan.

Doel B
Binnen de opleidingen voor toekomstige pedagogisch medewerkers in de kinderopvang is leren werken aan een gezonde leefstijl van kinderen vanzelfsprekend. 

We leiden roc-docenten op tot coach zodat zij in het lesaanbod (delen van) de basiskennis over gezonde leefstijl uit onze scholing kunnen opnemen. Daarnaast kunnen studenten een certificaat behalen als zij het door ons ontwikkelde keuzedeel ‘Gezonde leefstijl in de kinderopvang’ volgen.   

Doel C
Een doorlopende lijn rond gezonde leefstijl van kinderopvang naar onderwijs, voor de leeftijdsgroep 0-12 jarigen, in samenwerking met Gezonde School, waarbij betrouwbare, actuele en gebruiksvriendelijke kennis de basis vormt. 

Met het programma Gezonde School houden we de gemeenschappelijke (kennis)basis op orde. Verder inspireren en stimuleren we kinderopvangorganisaties en po-scholen met webinars waarin we mooie voorbeelden van samenwerking uit de praktijk delen.

Doel D
Kinderopvangorganisaties zijn vanzelfsprekende partners in lokale/regionale netwerken rondom jeugdgezondheidsbeleid. 

De ambassadeurs Gezonde Kinderopvang zijn beschikbaar om coaches te ondersteunen bij het in contact komen met regionale netwerken rond jeugd. Daarnaast peilen we vanuit het programma bij GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en hoe we samen Gezonde Kinderopvang verder brengen in de GGD-regio’s. En verder zoeken we de samenwerking met landelijke partijen als Gezonde School, JOGG, Jong Leren Eten,  Kansrijke Start en NCJ.

Werkplan 2024

In het meerjarenplan Gezonde Kinderopvang 2021-2024 zijn onze strategische doelen uitgewerkt in operationele doelstellingen. In het Werkplan Gezonde Kinderopvang 2024 lees je hoe we dit jaar concreet aan de slag zijn met het realiseren van deze operationele doelen. Geïnteresseerd in het werkplan? Mail naar gezondekinderopvang@rivm.nl. We delen het graag met je. 

Partners Gezonde Kinderopvang

Onderstaande partners dragen structureel bij om de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang verder te ontwikkelen en de programma-activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan het verzorgen van de train-de-trainercursussen, intervisiedagen  en planvorming.

Kenniscentrum Sport & BewegenNederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), PharosVeiligheid NLTNO en Huis voor Beweging

Betrokken bij website Gezondekinderopvang.nl

Experts van landelijke thema-instituten en kennisorganisaties zorgen samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor up-to-date themapagina’s op Gezondekinderopvang.nl voor de dagopvang en bso

Het gaat om de volgende partijen: IVN, HuidfondsKenniscentrum Sport & Bewegen, Landelijk Centrum Hygiëne en VeiligheidNederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), RutgersSardesTrimbos-instituutVeiligheid NL en Voedingscentrum

Overige betrokkenen

De volgende organisaties leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Gezonde Kinderopvang en/of denken mee in de planvorming: BOinKBrancheorganisatie KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke KinderopvangStichting Voor Werkende Ouders en GGD GHOR Nederland.  Ook werken we samen met landelijke programma's, waaronder Gezonde SchoolJOGG (Gezonde jeugd gezonde toekomst) en Jong Leren Eten