Elk kind verdient een gezonde start! Met Gezonde Kinderopvang werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. 

Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven) en het Voedingscentrum. 

Partners Gezonde Kinderopvang

Onderstaande partners dragen structureel bij om de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang verder te ontwikkelen en de programma-activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan het verzorgen van de train-de-trainercursussen, intervisiedagen  en planvorming.

Kenniscentrum Sport & BewegenNederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), PharosVeiligheid NLTNO en Huis voor Beweging

Ambassadeurs

Gezonde Kinderopvang werkt met ambassadeurs uit de praktijk. Deze ambassadeurs werken bij Kinderopvang Kivido, KMN Kind en Co, Kindercentrum Petito’s, SkaKinderdagopvang Hoi Pipeloi en mboRijnland.

Betrokken bij website Gezondekinderopvang.nl

Experts van landelijke thema-instituten en kennisorganisaties zorgen samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor up-to-date themapagina’s op Gezondekinderopvang.nl voor de dagopvang en bso

Het gaat om de volgende partijen: IVN, HuidfondsKenniscentrum Sport & Bewegen, Landelijk Centrum Hygiëne en VeiligheidNederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), RutgersSardesTrimbos-instituutVeiligheid NL en Voedingscentrum

Overige betrokkenen

De volgende organisaties leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Gezonde Kinderopvang en/of denken mee in de planvorming: BOinKBrancheorganisatie KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke KinderopvangStichting Voor Werkende Ouders en GGD GHOR Nederland.  Ook werken we samen met landelijke programma's, waaronder Gezonde SchoolJOGG (Gezonde jeugd gezonde toekomst) en Jong Leren Eten