De kinderopvang is een belangrijke plek om jonge kinderen een gezonde start te geven. Kinderopvangorganisaties doen al veel aan gezondheid. Wat doet jouw locatie allemaal al aan een gezonde leefstijl van kinderen? Vul de test 'Hoe gezond is jouw kinderopvang?' in voor jullie dagopvang en/of bso, en het staat overzichtelijk voor je op een rij. De uitslag biedt je vervolgens inspiratie en concrete tips wat jullie nog meer kunnen doen. Want elk kind verdient een gezonde start!

Hoe kun je de test gebruiken?

Door de test te doen krijg je een eerste beeld van hoe jullie dagopvang of bso ervoor staat.  Je kunt de test ook door anderen laten invullen, bijvoorbeeld door teamleden of samenwerkingspartners. Of je legt hem voor aan ouders. En als je samenwerkt met een school, kun je hen vragen de test ook in te vullen. Leg alle testuitslagen vervolgens bij elkaar en bespreek samen wat jullie kunnen doen om de kinderopvanglocatie (nog) gezonder te maken. En gebruik vervolgens het stappenplan Werken aan Gezonde Kinderopvang

Toelichting

Beide tests zijn producten van de partners van Gezonde Kinderopvang, ontwikkeld met Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en in lijn met de Gezonde School-test Hoe gezond is jouw school?