Waarom aandacht voor slim in de zon

Icoon bescherming zon

Huidkanker is een groeiend probleem in Nederland. In 2008 waren er 40.000 mensen die voor het eerst de diagnose huidkanker kregen. In 2019 is dit aantal gegroeid tot 70.000. Jaarlijks sterven er ongeveer 900 mensen in Nederland aan huidkanker. In de meeste gevallen is huidkanker een gevolg van blootstelling aan uv-straling. Bescherming tegen uv-straling voor kinderen, ook in de bso, is extra belangrijk. Vooral schade door uv-straling opgelopen in de jeugd is een risicofactor voor het krijgen van huidkanker op latere leeftijd. Ernstige verbranding in de jeugd  vergroot de kans op melanoom (de meest erge vorm van huidkanker) aanzienlijk. Als kinderen zich beschermen tegen de zon en niet meer verbranden, kunnen er veel gevallen van huidkanker voorkomen worden in de toekomst.

Bescherming tegen de zon is eenvoudig door te ‘smeren, kleren, weren’:

 • Smeer de huid in met zonnebrandcrème, bedek de huid met kleding en weer af en toe de zon door de schaduw op te zoeken.
 • Zorg voor schaduwplekken waar kinderen buiten spelen.
 • Stel richtlijnen op voor het insmeren met zonnebrandcrème.
 • Stimuleer kinderen op heel zonnige dagen een petje of hoedje te dragen ter bescherming tegen de zon.
 • Leg kinderen uit waarom ze beschermd moeten worden tegen de zon.
 • Betrek ook de ouders erbij. Idealiter voeren zij thuis hetzelfde gedrag uit, zodat kinderen niet beter weten dan zich te beschermen tegen de zon.

 • Zorg dat kinderen niet verbranden.
 • Smeer kinderen (bij voorkeur dertig minuten) voordat ze naar buiten gaan in met zonnebrandcrème.
 • Gebruik een zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30 of hoger.
 • Herhaal het insmeren bij langdurig buiten zijn iedere twee uur.
 • Zorg dat er schaduwplekken zijn waar kinderen kunnen spelen.
 • Let vooral op tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan is de zonkracht het hoogst en verbranden kinderen sneller. Houd kinderen waar mogelijk op dit moment uit de zon.
 • Vraag of kinderen op heel zonnige dagen een petje of hoedje meenemen.

Pas de laatste jaren zijn we ons meer en meer bewust geworden van de gevaren van zonverbranding. Het is raadzaam om preventie van zonverbranding op te nemen in het beleid. Omdat de heel jonge huid zoveel kwetsbaarder is dan de oudere is het belangrijk dat medewerkers weten onder welke omstandigheden zonverbranding optreedt, hoe ze dat bij de kinderen voorkomen, welke informatie ze aan ouders kunnen geven en hoe ze verbranding kunnen signaleren.

Pijler: beleid

Het beleid beschrijft maatregelen voor bescherming tegen de zon bij buitenspelen en andere buitenactiviteiten:

 • Er is te allen tijde aandacht voor het voorkomen van verbranding bij de kinderen.
 • Bij buitenactiviteiten en buitenspelen langer dan een half uur smeren de pedagogisch medewerkers de kinderen in met zonnebrandcrème, of doen kinderen dat zelf.
 • Buitenspelen en buitenactiviteiten vinden waar mogelijk plaats in de schaduw.
 • Kinderen krijgen eventueel bedekkende kleding aangetrokken ter bescherming tegen de zon. Ook de medewerkers zelf beschermen zich tegen de zon.

Pijler: ontwikkelen

 • Zorg dat medewerkers zich bewust zijn van de gevaren van de zon voor de kinderen en voor zichzelf.
 • Zorg dat medewerkers weten dat zij de kinderen en zichzelf altijd moeten beschermen tegen de zon volgens het beleid zoals hierboven beschreven.
 • Leer (oudere) kinderen dat ze zich altijd moeten beschermen tegen de zon. Zorg dat ze zich in (laten) smeren met zonnebrandcrème voordat ze naar buiten gaan.

Pijler: omgeving

 • Zorg dat er op buitenplekken van de bso schaduw is en dat de speelplekken in de schaduw opgesteld staan.
 • Zorg dat de kinderen zich regelmatig (elke twee uur) opnieuw in (laten) smeren als het zonnig weer is tijdens buitenspelen of -activiteiten.
 • Informeer ouders indien nodig of gewenst over de noodzaak van zonbescherming en welke regels de bso hanteert. Kinderen zien hoe ouders omgaan met bescherming tegen de zon en het is goed als zij van hun ouders en de bso hetzelfde voorbeeld krijgen.
 • Vertel ouders aan het eind van de dag in hoeverre de kinderen zijn beschermd tegen de zon. Zo geef je indirect het belang van zonbescherming aan bij de ouders.

Pijler: signaleren

Houd de huid van kinderen in de gaten: bescherm de huid voordat deze verbrandt en haal kinderen die rood kleuren uit de zon. 

Blog - Bescherming tegen zon: maak er een feestje van!

'Goed insmeren, voldoende drinken, niet op het heetst van de dag naar buiten: toen we ons zonnebeleid opstelden, ontdekten we dat we onbewust al heel veel deden. Zo werd ook duidelijk dat een zonnebeleid niet veel extra werk betekent.'

Lees de blog van Renate Aarts, ambassadeur Gezonde Kinderopvang, op Kinderopvangtotaal.nl. 

Meer informatie

Ondersteuning nodig?