baby krijgt hapje


Zowel kinderopvangorganisaties als organisaties die werken aan gezondheidsbevordering spelen een belangrijke rol bij het signaleren van (mogelijke) problemen in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hebben gezondheidsbevorderende organisaties ook als doel een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren. Samenwerking is daarom belangrijk voor de ontwikkeling van gezondheid en gezonde leefstijl bij kinderen.

De belangrijkste organisaties zijn:

Vrijwel alle kinderen gaan vanaf de geboorte naar het consultatiebureau van de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg). Deze biedt preventieve gezondheidszorg en richt zich met een brede en integrale blik op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het doel is dat kinderen veilig en gezond opgroeien.

Bij de JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, pedagogen en logopedisten. Zij brengen de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling in beeld tijdens contactmomenten, die met de ouders worden afgesproken. Dat doen zij door:

  • De ontwikkeling te volgen (monitoren),  
  • Problemen te signaleren in de ontwikkeling,  
  • Een aantal specifieke ziekten (screenen) op te sporen, en 
  • Vaccinaties (vaccineren) te geven.

Ook adviseert de JGZ over leefstijl, persoonlijke verzorging, opgroeien en met ziekten en aandoeningen omgaan.

De JGZ heeft de wettelijke opdracht samen te werken met organisaties waar veel kinderen komen. Samenwerking kan op verschillende terreinen zoals gezondheidsadviezen afstemmen, rond kinderen waarbij u problemen in de groei of ontwikkeling signaleert, een gezondheidsprofiel opstellen of adviseren over gezondheidsbeleid.

"JGZ-verpleegkundigen van het consultatiebureau komen regelmatig bij ons om informatie uit te wisselen en casuïstiek te bespreken. Ook vragen we ouders bij intake schriftelijk toestemming te verlenen om specifieke gegevens uit te wisselen wanneer daar aanleiding voor is."

Stefanie Verrijp | directeur Kivido

GGDGemeentelijke gezondheidsdienst staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De wettelijke taak van de GGD is de gezondheid van inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Zij doen dit in opdracht van gemeenten. De JGZJeugdgezondheidszorg is een van de gemeentelijke taken en wordt vaak uitgevoerd door GGD’en. Daarnaast heeft de GGD een breed scala aan andere (wettelijke) verplichtingen. Een aantal voor de kinderopvang relevante taken zijn:

  • Toezicht op de kinderopvang uitvoeren zodat de regels uit de wet worden nageleefd. In opdracht van gemeenten bezoeken toezichthouders de kinderopvangorganisaties.
  • Jaarlijks gezondheidsonderzoek onder inwoners uitvoeren. De enquête-uitkomsten gebruikt de GGD om gemeenten maar ook andere organisaties te adviseren op welke manier zij het voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen makkelijker kunnen maken om gezond(er) te leven. Gekoppeld aan de JGZ adviseren en ondersteunen GGD-medewerkers ook scholen (Gezonde School) over gezond opgroeien, opvoeden en gezond leven.
  • Infectieziekten helpen voorkomen, bestrijden en opsporen.  GGD doen dit door onderzoek en voorlichting en advies geven over preventie en risico’s. De activiteiten richten zich onder andere op personen, maar ook op personeel ondersteunen om een uitbraak van een besmettelijke ziekte te bestrijden in een instelling, zoals kindercentrum.  
  • In samenwerking met de GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) geneeskundige en psychosociale hulpverlening uitvoeren bij ongevallen en rampen. Ook psychosociale hulp verlenen en coördineren bij ingrijpende gebeurtenissen en incidenten is een taak van de GGD.
  • De kwaliteit van het milieu beoordelen op risico's voor de gezondheid en adviseren. Denk daarbij aan chemische vervuiling, stank, straling, lawaai, gevaarlijke of hinderlijke beestjes maar ook het binnenmilieu van onder andere kindercentra.

"Ouders kunnen in ons vraagboek al dan niet anoniem vragen stellen over bijvoorbeeld opvoeding en gezondheid. Deze vragen bespreken we met de GGD of het Centrum Jeugd en Gezin. We beantwoorden de vragen vervolgens in de nieuwsbrief."

Renate Aarts | Petito’s

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. De JGZJeugdgezondheidszorg en GGDGemeentelijke gezondheidsdienst ’en maken onderdeel uit van de CJG.

Wist u dat ...

...de welbekende consultatiebureaus onderdeel zijn van de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg)?