Voor het succes van Gezonde Kinderopvang is het belangrijk de juiste randvoorwaarden te creëren. Zorg voor draagvlak, werk samen en ook essentieel: benut uw management. Lees per onderdeel hoe u dat aanpakt:  

  • Creëer draagvlak bij ouders, medewerkers en management.
  • Werk samen met externe partners zoals GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), consultatiebureaus en gemeente.
  • Benut uw management om werken met de scholing en aanpak van Gezonde Kinderopvang succesvol te maken.