Gezonde Kinderopvang heeft uw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat Gezonde Kinderopvang om met uw persoonsgegevens?

Gezonde Kinderopvang gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten of verstrekt. Heeft u zich bijvoorbeeld opgegeven voor een onderzoek, dan gebruikt Gezonde Kinderopvang uw gegevens alleen voor dat onderzoek. Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of een folder ontvangen, dan worden uw gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Gezonde Kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Vanwege de betrokkenheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij Gezonde Kinderopvang, werken we volgens het privacybeleid van het RIVM.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe Gezonde Kinderopvang omgaat met uw persoonsgegevens of hoe Gezonde Kinderopvang uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

Per e-mail: AVG-RIVM@rivm.nl
Per telefoon: 030-274 91 11
Per post: RIVM, T.a.v. AVG, Antwoordnummer 3270, 3720 VB Bilthoven