Elk kind verdient een gezonde start. De kinderopvang vervult daarin een belangrijke rol en dus ook toekomstige pedagogisch medewerkers. In hun opleiding leggen ze daar de basis voor. Daarom leiden we mbo-docenten van de opleidingen Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen (gratis) op tot docent Gezonde Kinderopvang. Deze docent zorgt vervolgens dat studenten beschikken over de kennis en vaardigheden om enthousiast aan de slag te gaan met gezonde leefstijl in de kinderopvang. Zo zijn zij als stagiaires en startende professionals van grote betekenis voor de kinderopvangbranche.  

Leertraject en ondersteuning voor docenten

Het leertraject voor mbo-docenten begint met een e-learning en vervolgens een train-de-trainer waarin we ook (staf)medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang trainen. Deelnemers oefenen daarin trainings- en communicatievaardigheden en doen kennis op over leefstijl. Dit leren ze met actieve werkvormen die het belang en plezier van een gezonde leefstijl ondersteunen. Ook maakt men kennis met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang. Zes tot acht weken na de train-de-trainer volgt een online intervisiemoment. 

Vanuit het programma bieden we de docent praktische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan Mijngezondekinderopvang.nl, met alle benodigde lesmaterialen  om de kennis aan studenten over te dragen. Opgeleide docenten kunnen de scholing naar eigen vrijheid inpassen in het curriculum van de opleiding. De leeromgeving geeft ook toegang tot het verdiepende keuzedeel 'Gezonde leefstijl in de kinderopvang'.  Nog geen docent Gezonde Kinderopvang in jullie opleiding? Laat gratis een docent opleiden 

Keuzedeel Gezonde leefstijl in de kinderopvang

Aanvullend op de scholing voor studenten hebben mbo-docenten na de train-de-trainer ook toegang tot lesmateriaal om het keuzedeel Gezonde leefstijl in de kinderopvang (K1306) te geven. Dit verdiepende keuzedeel geeft studenten extra kennis en vaardigheden mee om een gezonde leefstijl te bevorderen bij kinderen op hun toekomstige werkplek. Verschillende thema’s komen aan bod, zoals voeding, bewegen, risicovol spelen, seksuele ontwikkeling en mediaopvoeding. De beginnende professionals leren in het keuzedeel planmatig en integraal werken aan een gezonde leefstijl voor kinderen, projecten uitvoeren in samenwerking met het (lokale) netwerk en voorlichting geven aan opvoeders en collega's.

Ben je een opgeleide docent Gezonde Kinderopvang?

  • Misschien heb je vragen of wil je sparren met een collega. Mail dan een van onze mbo-ambassadeurs. Regina Lalmahomed en Karin van Weert zijn ervaren docenten Gezonde Kinderopvang en denken graag met je mee. Bijvoorbeeld over hoe jullie de scholing een plek kunnen geven in het opleidingsaanbod voor jullie studenten. 
  • Gebruik de toolkit met materialen zoals een film, folder of praktische voorbeelddocumenten en checklists.

Log in op Mijngezondekinderopvang.nl,  voor:  

  • Alle hulpmiddelen bij de basismodule van de scholing en bij de verdiepende themamodules (voeding, beweging, gewicht, gezond en veilig gedrag & veilige omgeving, seksuele ontwikkeling, mediaopvoeding en bescherming tegen de zon).
  • Het verdiepende keuzedeel ‘Gezonde leefstijl in de kinderopvang’ (K1306).
  • Inschrijven voor (online) workshops en bijeenkomsten, speciaal voor docenten Gezonde Kinderopvang. Daarmee doe je op een laagdrempelige manier nieuwe inspiratie en kennis op. 
    Tip: kijk regelmatig in de leeromgeving en meld je aan.
  • De monitor, een handig hulpmiddel waarmee coaches Gezonde Kinderopvang overzicht houden bij hun werk aan Gezonde Kinderopvang. Men vinkt af wat al gedaan is en krijgt informatie en tips op maat, passend bij de fase van het proces.
  • Vragen stellen aan andere docenten en experts van de betrokken kennispartners.