lachend meisje met donkere krullen

Regelmatig ontvangen wij vragen over Gezonde Kinderopvang. De antwoorden op deze vragen lees je in het onderstaande overzicht. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een mail

Algemeen

Gezonde Kinderopvang maakt gezond opgroeien in jouw kinderopvang vanzelfsprekend. De basis voor een gezonde levensstijl leggen we in onze kindertijd. Vroeg gezond gedrag aanleren is dus belangrijk, de rest van hun leven hebben kinderen daar baat bij. De kinderopvang is de ideale plek om ze een gezonde start mee te geven. Pedagogisch professionals spelen daarin een sleutelrol. Met Gezonde Kinderopvang werk je in jouw kinderopvangorganisatie structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers. Lees wat de meerwaarde is van Gezonde Kinderopvang voor kinderen, hun ouders, jullie organisatie en medewerkers in de brochure Waarom werken aan Gezonde Kinderopvang.

Gezonde Kinderopvang zorgt voor enthousiasme en bewustzijn bij medewerkers en up-to-date leefstijlbeleid volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Het programma leidt een pedagogisch professional uit jouw organisatie (gratis) op tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze coach schoolt de medewerkers in jouw organisatie in hoe zij kinderen van jongs af vertrouwd maken met gezond gedrag en hoe medewerkers zelf daarbij het goede voorbeeld zijn. Met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang zorg je dat gezonde leefstijl echt onderdeel is van jullie dagelijkse praktijk én organisatiebeleid. Het programma biedt 11 uitgewerkte gezondheidsthema’s om in jouw organisatie te werken aan up-to-date leefstijlbeleid. Alle kennis die het programma overdraagt is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten én praktijkervaringen in de kinderopvang.  

Door allereerst een (staf)medewerker of (locatie)managers (gratis) op te laten leiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Met een coach heeft jouw organisatie een aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen je organisatie. De coach weet hoe je kinderen in jouw organisatie structureel een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en hoe medewerkers daarbij zelf het goede voorbeeld zijn. Een opgeleide coach deelt de opgedane kennis en ervaring en schoolt de collega's. Vervolgens gaat de coach in jouw organisatie aan slag met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang.

Ook zonder coach kun je aan de slag met het stappenplan. Met deze handige tool werk je op een praktische manier structureel en integraal aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen in jullie opvang. Deze aanpak bouwt verder op wat de kinderopvangorganisatie al doet en sluit aan bij wensen en behoeften van de organisatie en de directe omgeving.   

Door een (staf)medewerker (gratis) op te laten leiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze coach deelt de opgedane kennis en ervaring met aangesloten gastouders. Daarvoor kan de coach gebruik maken van een speciale e-learning die is afgestemd op gastouderopvang.

Met elke stap die jullie zetten voor een Gezonde Kinderopvang, geef je de kinderen in jullie opvang de gezonde start die ze verdienen. Dat willen we belonen en daarom werkt het programma Gezonde Kinderopvang met incentives. Met dit beloonsysteem inspireren en enthousiasmeren we coaches en hun organisaties om telkens een volgende stap te zetten om gezonde leefstijl steeds meer te borgen in de dagelijkse praktijk.

Stap 1 - organisatie heeft opgeleide coach = certificaat

Jullie (staf)medewerker heeft de train-de-trainer met succes gevolgd.
Beloning: ingelijst certificaat voor de organisatie/locatie, met bijbehorende felicitatiebrief om de organisatie aan te moedigen ook de vervolgstappen te zetten. Jullie organisatie/locatie staat vanaf het volgende kwartaal op de kaart Organisaties met een coach op Gezondekinderopvang.nl.

Stap 2 - basismodule afgerond = communicatiepakket

De coach heeft de volledige basismodule van de scholing gegeven aan de eigen pedagogisch medewerkers en dit vastgelegd in de digitale leeromgeving.
Beloning: de coach ontvangt ons communicatiepakket. Dat bevat het logo Wij werken aan Gezonde Kinderopvang, een (concept)persbericht en tips hoe jullie organisatie intern en extern het behaalde succes kan delen en laten zien dat jullie werken aan Gezonde Kinderopvang.

Stap 3 - themaplan voor gezondheidsthema = kans op workshop

Jullie organisatie heeft voor een van de gezondheidsthema’s een themaplan opgesteld (rond vier pijlers) en dit plan ingediend via de Monitor Gezonde Kinderopvang of gezondekinderopvang@rivm.nl.
Beloning: de organisatie/locatie maakt kans op inhoudelijke workshop voor jullie medewerkers of een ouderavond van een van de betrokken kennisinstituten (bijv. rondom voeding, mediawijsheid, interactie vaardigheden). 

Stap 4 - sfeerimpressie evaluatie themaplan = kans op tegoedbon

Jullie organisatie heeft het themaplan rond een gezondheidsthema uitgevoerd en geëvalueerd en hiervan een sfeerimpressie (met foto of video) ingediend via de Monitor Gezonde Kinderopvang of gezondekinderopvang@rivm.nl.
Beloning: jouw organisatie dingt mee naar een tegoedbon ter waarde van 500 euro. In overleg met het programma te besteden aan een tastbaar cadeau naar keuze, denk aan watertappunt, groente- en fruitpakket, beweegtoestel.

Op Gezondekinderopvang.nl is te zien welke kinderopvangorganisaties een coach hebben. Coaches zelf ontvangen na het succesvol volgen van de train-de- trainers een certificaat. Ook de organisatie ontvangt een ingelijst certificaat waarmee zij kan laten zien dat men werkt met een coach Gezonde Kinderopvang.

Coaches krijgen een communicatiepakket als zij de basismodule van de scholing van Gezonde Kinderopvang hebben gegeven aan hun collega’s. Dat pakket bevat een concept-persbericht, het logo van Wij werken aan Gezonde Kinderopvang en tips hoe zij de afronding van de eerste module van de scholing kunnen markeren en promoten binnen en buiten hun organisatie. 

Bij Gezonde Kinderopvang en Gezonde School is aandacht voor een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Met professionals in de kinderopvang en op school zorgen we met dezelfde integrale aanpak, dat kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. Zo ontwikkelen ze al jong gezondheidsvaardigheden, met blijvend effect voor een gezonde toekomst. Lees meer in het interview Met doorgaande lijn is aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend.

De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) is gespecialiseerd in integraal werken aan gezondheid en heeft kennis van de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. GGD’en adviseren scholen over de Gezonde School-aanpak, die ook de basis is van de aanpak Gezonde Kinderopvang. Adviseurs en zorgverleners van GGD’en kennen de doorgaande lijn tussen de kinderopvang en scholen.
Zij kunnen meedenken met de coach Gezonde Kinderopvang en adviseren hoe je structureel werkt aan een gezonde leefstijl. Bovendien heeft de GGD toegang tot een lokaal netwerk waar de kinderopvang zijn voordeel mee kan doen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, gemeenten, lokale programma’s als JOGG en aan lokale experts zoals buurtsportcoach, diëtist, etc. Ook kent een GGD het landelijke effectieve activiteitenaanbod voor de kinderopvang.
Deze adviesrol staat los van de wettelijke taak die de GGD heeft als toezichthouder op de kwaliteit in de kinderopvang.

Leertraject

Het leertraject voor coach of docent Gezonde Kinderopvang is voor (staf)medewerkers en (locatie)managers die werken in een kinderopvangorganisatie (dagopvang, bso, gastouderbureau of voorschoolse educatie). Affiniteit met gezonde leefstijl staat voorop, ook ervaring met het trainen en coachen van collega’s is van belang. Daarnaast is het leertraject ook voor mbo-docenten Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen. 

Een deelnemer aan het leertraject begint met een e-learning, gevolgd door een voorbereidende opdracht en vervolgens een tweedaagse train-de-trainer. Daarin oefenen deelnemers trainings- en communicatievaardigheden en doen zij actief kennis op over leefstijl. Ook maakt men kennis met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang. Zes tot acht weken na de train-de-trainer hebben de deelnemers een online intervisiemoment. Na afronding van het leertraject ontvangen zowel de deelnemer als de organisatie het certificaat coach of docent Gezonde Kinderopvang. Vervolgens deelt de coach of docent de opgedane kennis en ervaring met collega's of studenten via de scholing van Gezonde Kinderopvang. 

 

De scholing van het programma Gezonde Kinderopvang is voor (toekomstig) pedagogisch medewerkers en gastouders. In deze scholing leren zij hoe zij samen met ouders en kinderen, een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden en zelf het gezonde voorbeeld zijn. De scholing bestaat uit een basismodule over leefstijl en de interactie over leefstijl met kinderen en ouders. Daarnaast zijn er verdiepende themamodules over: voeding, beweging, gezond en veilig gedrag & veilige omgeving, seksuele ontwikkeling, mediaopvoeding en zonbescherming.

Via het leertraject leidt het programma pedagogisch professionals op tot coaches en docenten Gezonde Kinderopvang op. Deze coaches en docenten scholen vervolgens de eigen collega's of de studenten van de opleiding Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen.  

Het leertraject dat pedagogisch professionals opleidt  tot coach of docent Gezonde Kinderopvang begint met een train-de-trainer. Lees meer over de train-de-trainer en meld je aan.

Per locatie kunnen twee (staf)medewerkers of (locatie)managers zich kosteloos laten opleiden (bij grotere organisaties kunnen dat er meer zijn). Wel moet de deelnemer aan een aantal voorwaarden voldoen en van de eigen organisatie tijd krijgen om deel te nemen aan het leertraject en vervolgens aan de slag te gaan in de organisatie met het scholen van collega’s en studenten en het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang. 

Via het leertraject leiden we ook mbo-docenten Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen op tot docent Gezonde Kinderopvang. Want het is belangrijk dat studenten kennis en vaardigheden opdoen over gezonde leefstijl en hoe zij het goede voorbeeld zijn voor de kinderen waar ze mee gaan werken. De opgeleide mbo-docent wordt binnen de opleiding aanspreekpunt voor Gezonde Kinderopvang en draagt de kennis uit de scholing van Gezonde Kinderopvang over aan studenten.

Tot coach opgeleide mbo-docenten kunnen daarnaast gebruik maken van het lesmateriaal voor het keuzedeel ‘Gezonde leefstijl in de kinderopvang’ voor de mbo-opleidingen Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen. Met dit keuzedeel doen studenten tijdens hun opleiding extra kennis en vaardigheden op over gezonde leefstijl bevorderen bij de kinderen. Docenten vinden het lesmateriaal in de leeromgeving Mijngezondekinderopvang.nl. Meer over het keuzedeel lees je op MijnSBB - Kwalificatieregister (s-bb.nl). 

Coach

Als coach krijg je volop ondersteuning vanuit het programma Gezonde Kinderopvang. Vanaf het leertraject heeft een coach toegang tot Mijngezondekinderopvang.nl, de omgeving die coaches ondersteunt om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan en blijven met Gezonde Kinderopvang. Binnen deze omgeving kan een coach ook contact leggen met andere coaches en betrokken experts. Verder is daar de Monitor Gezonde Kinderopvang beschikbaar. Daarin houdt de coach bij hoever ze zijn en wat een volgende stap kan zijn bij hun werk aan Gezonde Kinderopvang.

Ook kan de coach regelmatig deelnemen aan online workshops en webinars over de gezondheidsthema’s van Gezonde Kinderopvang en relevante onderwerpen als omgaan met weerstand en inclusiviteit. Tijdens intervisiebijeenkomsten en een jaarlijks Gezonde Kinderopvang-evenement ontmoeten coaches elkaar en wisselen zij ervaringen uit; leerzaam en inspirerend tegelijkertijd.

Daarnaast staat er een team van ambassadeurs klaar om mee te sparren. Dit zijn ervaren coaches die binnen hun eigen organisatie enthousiast werk maken van een gezonde leefstijl van kinderen. Zij denken graag met coaches mee en geven advies op maat als daar behoefte aan is. 

Lees meer over de coach Gezonde Kinderopvang

Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen over o.a. de train-de-trainer, e-learning en deelnemers aanmaken in Mijngezondekinderopvang.nl. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een mail.  

Voor de coach 

Ga je werken bij een andere kinderopvangorganisatie? We hopen dat je daar ook als coach aan slag gaat met Gezonde Kinderopvang en collega's gaat scholen.  Is dat het geval? Stuur dan een mail met je naam, de gegevens van de ‘nieuwe’ organisatie en ook de naam van je leidinggevende daar. 

Stop je als coach Gezonde Kinderopvang bij je huidige werkgever en ga je niet aan de slag bij een andere kinderopvangorganisatie? Stuur ons een mail als dit het geval is. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de leeromgeving.  

Voor de organisatie 

Gaat jullie coach Gezonde Kinderopvang of een van de coaches de organisatie verlaten? We hopen dat er een andere (staf)medewerker of (locatie)manager aan de slag blijft met Gezonde Kinderopvang en de scholing kan voortzetten. Is dat het geval? Stuur ons een mail met de naam van de vertrekkende coach die de scholing niet meer kan voortzetten.

Hebben jullie nu geen opgeleide coach meer, dan kunnen jullie kosteloos een nieuwe coach laten opleiden. Geef de naam door van de nieuwe, door jullie organisatie aangedragen medewerker. Hij/zij krijgt dan de mogelijkheid om de tweedaagse train-de-trainer te volgen. 

Alle wijzigingen/aanpassingen voeren wij door in onze systemen. Zo zijn deze wijzigingen bijvoorbeeld zichtbaar op de kaart organisaties met een coach Gezonde Kinderopvang en van toepassing voor de toegang tot de leeromgeving. 

 

De train-de-trainer leidt coaches Gezonde Kinderopvang op om vervolgens eigen medewerkers te scholen en op een structurele manier en met effect te werken aan gezonde leefstijl binnen de eigen organisatie. De coach kan geen andere medewerkers buiten de eigen organisatie opleiden tot coach.

Overige vragen

Op Gezondekinderopvang.nl zie je zowel op een kaart van Nederland als in een tabel welke organisaties een coach Gezonde Kinderopvang in dienst hebben. Je hebt verschillende zoekopties waarmee je gericht kunt zoeken op bijvoorbeeld organisatie, plaats of op opvangtype.

Gezonde Kinderopvang heeft geen vignet zoals een vignet Gezonde School. Hiervoor is gekozen op basis van de meningen vanuit de kinderopvang zelf. Uit een verkenning (2014) weten we dat brancheorganisaties en kinderopvangorganisaties kanttekeningen plaatsen bij een vignet. Men noemde de bijvoorbeeld: ‘werken aan gezondheid in de kinderopvang moet normaal zijn, een vignet is dan niet onderscheidend’ en ‘een vignet ontwikkelen en onderhouden kost veel geld, benut dat liever voor implementatie.’

Als je wilt communiceren over Gezonde Kinderopvang, dan kun je gebruikmaken van materialen uit de toolkit Gezonde Kinderopvang. Hier vind je bijvoorbeeld folders, een presentatie en filmpjes. 

Informatie zoals folders of brochures kun je aanvragen bij de partnerorganisatie die betrokken bij het betreffende gezondheidsthema voor dagopvang en bso. Bij ieder gezondheidsthema lees je bij welke partnerorganisatie je terecht kunt.  

Volg Gezonde Kinderopvang op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond werken aan gezonde leefstijl in de kinderopvang. 

In de nieuwsupdate Gezonde Kinderopvang vind je actuele informatie, tips en ervaringen die je op weg kunnen helpen en inspireren bij het werken aan gezonde leefstijl in de kinderopvang. Deze nieuwsupdate richt zich op de coaches Gezonde Kinderopvang, die de train-de-trainer  hebben gevolgd. Andere belangstellenden kunnen zich ook abonneren. Mail ons je naam, de naam van jullie organisatie en je e-mailadres. Dan krijg jullie voortaan maandelijks de nieuwsupdate in jullie inbox. 

Erkende activiteiten voor de kinderopvang krijgen een prominente plek in de activiteitenoverzichten op Gezondekinderopvang.nl. Een erkende activiteit is van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en biedt een grotere kans op effect. Dat stelden onafhankelijke professionals uit beleid, praktijk en wetenschap vast in het Erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Als eigenaar kan je ook jullie leefstijlactiviteit laten beoordelen. Kijk voor meer informatie over dit erkenningstraject op Loketgezondleven.nl. We zijn altijd op zoek naar goede programma's en activiteiten. Mail ons als je wilt overleggen of vragen hebt.