Wat heeft jullie inzet op het thema opgeleverd en hoe verloopt het in de praktijk? Wat ging goed, wat kan beter? Terugkijken doe je om van te leren en geeft je ook de kans om successen te vieren. Tenslotte biedt het de mogelijkheid om vooruit te kijken naar volgende thema's die aandacht verdienen. Lees verder over:

Kijk terug op proces, resultaat en effect

Evalueren helpt om je aanpak te verbeteren zodat deze zo goed mogelijk aansluit op de praktijk/bij jullie organisatie. Je krijgt inzicht in het proces, de resultaten en de effecten die je aanpak heeft opgeleverd. Hiermee kun je je verantwoorden naar het management en eventuele samenwerkingspartners. En kun je aan collega's en ouders laten zien wat jullie hebben bereikt.

Hoe pak je de evaluatie aan?

Doe de evaluatie bij voorkeur samen met anderen, bijvoorbeeld de werkgroep. En probeer alle betrokkenen in de evaluatie mee te nemen. Denk aan medewerkers, kinderen, ouders/verzorgers, het management en eventuele samenwerkingspartners. Zoek antwoord op onderstaande vragen via verschillende methoden. Zo krijg je een goed beeld van jullie ontwikkelingen:

Vragen
 • Welke activiteiten zijn uitgevoerd? Hoeveel kinderen deden mee? Hoeveel tijd en geld kostte elke activiteit?
 • Welke resultaten hebben jullie bereikt?
 • Welke effecten zie je bij kinderen, ouders of medewerkers? 
 • Welke doelen zijn behaald?
 • Hoe verliep het proces? Was iedereen goed geïnformeerd? Is iedereen tevreden? Wat ging er goed? En wat kon beter? 
 • Zijn kinderen, medewerkers, ouders/verzorgers en management tevreden? Waaruit blijkt dat?  
 • Hoe gaat het nu verder? Is het nodig om een nieuw werkplan te maken?
Methoden/informatiebronnen
 • Pak de gezondheidsgegevens van de kinderen erbij.
 • Bekijk de bijgehouden gegevens over de activiteiten in het logboek.
 • Gebruik de notulen van tussentijdse besprekingen met het management, team en ouders.
 • Ga in gesprek met de kinderen, ouders/verzorgers en het management.

Voorbeeld: evalueren met kinderraad bso

"Ik vind het belangrijk kinderen te betrekken bij het evalueren van onze activiteiten. Wij hebben op elke bso een kinderraad. Via een vlog heeft onze directeur aan de kinderraden gevraagd aan te geven wat ze fijn vonden aan Gezonde Kinderopvang en wat ze graag anders zouden zien. Tijdens de centrale kinderraad, met vertegenwoordigers van de ‘lokale’ kinderraden, ging de directeur hierover in gesprek. Hun wensen, zoals een smoothie of yoghurt aan het eind van de dag, of voor een sportles, hebben we nu doorgevoerd in ons beleid."

Miranda Bron | coördinator kindercentrum Het Baken van Ska kinderopvang en ambassadeur Gezonde Kinderopvang.

Vier successen

Je hebt nu helder wat jullie de afgelopen periode allemaal hebben bereikt. Sta daar eens bij stil en vier de grote, maar zeker ook de kleine successen. Organiseer bijvoorbeeld een feestelijke themadag voor alle kinderen en medewerkers of deel jullie successen met Gezonde Kinderopvang, partners in de buurt en lokale media voor extra aandacht. 

Tip voor coaches Gezonde Kinderopvang: sfeerimpressie = kans op tegoedbon

Jullie organisatie heeft het themaplan rond een gezondheidsthema uitgevoerd en geëvalueerd? Maak hiervan een sfeerimpressie (met foto's en/of een video) en deel die met ons. Jouw organisatie dingt dan mee naar een tegoedbon ter waarde van 500 euro (te besteden aan een tastbaar cadeau naar keuze, denk aan watertappunt, groente- en fruitpakket, beweegtoestel). 

Mail sfeerimpressie naar Gezonde Kinderopvang

Blik vooruit en kies een volgend thema

De uitkomsten van de evaluatie gebruik je om plannen te maken voor de toekomst. Je kunt je aanpak op het gekozen thema bijstellen. Wat is er nodig voor blijvende aandacht voor het thema? En hoe behoud je draagvlak?

Is het thema onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk? Geweldig! Dit is het moment om te onderzoeken of je met een ander thema van start wilt gaan. Gebruik hiervoor de inventarisatie van de beginsituatie bij stap 1, en doorloop het stappenplan opnieuw, maak een themaplan en plan activiteiten en acties tijdig in.