Kijk terug

Evalueren geeft inzicht in hoe de aanpak in de praktijk verloopt en of de inzet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Bovendien is het een goed moment om te communiceren wat uw organisatie bereikt heeft door aan de slag te gaan met een thema van Gezonde Kinderopvang.

Wat levert evalueren op?

 • Inzicht in resultaten. Bijvoorbeeld: x-aantal keer per dag buiten gespeeld, x-locaties werken met nieuw voedingsbeleid, x-medewerkers volgden de scholing Een Gezonde Start
 • Inzicht in effecten en de context ervan, Bijvoorbeeld: minder kinderen met overgewicht, invulling partnerschap met ouders, minder ziekteverzuim medewerkers.
 • Inzicht in het proces, wat gaat goed en wat kan beter.
 • Argumenten voor doorgaan met werken aan een bepaald thema, of dat het tijd is om een nieuw thema te kiezen.
 • Argumenten om de aanpak te verantwoorden richting management en eventuele samenwerkingspartners.
 • Nieuwe ideeën om de aanpak beter en efficiënter te organiseren.
 • Meer draagvlak. Communiceren over de voortgang, resultaten en effecten naar management, medewerkers, ouders en eventuele externe partners, draagt bij aan draagvlak creëren.

Hoe pakt u de evaluatie aan?

Doe de evaluatie bij voorkeur samen met anderen, bijvoorbeeld met uw werkgroep (zie stap 2). Hieronder volgen enkele vragen die u kunt gebruiken: 

 • Welke activiteiten zijn uitgevoerd?
 • Welke resultaten ziet u bij kinderen, ouders of medewerkers? 
 • Welke doelen zijn behaald?
 • Wat ging er goed? 
 • Wat kon beter? 
 • Zijn kinderen, medewerkers, ouders en management tevreden? Waaruit blijkt dat?  
 • Hoe gaat het nu verder? Is het nodig om een nieuw werkplan te maken?

U kunt verschillende methoden gebruiken bij het evalueren. Denk aan observeren, analyseren van documenten of een logboek, een vragenlijst/enquête, interview of een groepsgesprek. Bepaal welke methode het best past bij de vragen die jullie willen beantwoorden.

Voorbeeld: evalueren met kinderraad bso

‘Ik vind het belangrijk om kinderen te betrekken bij het evalueren van onze activiteiten. Wij hebben op elke bso een kinderraad. Via een vlog heeft onze directeur aan de kinderraden gevraagd aan te geven wat ze fijn vonden aan Gezonde Kinderopvang en wat ze graag anders zouden zien. Tijdens de centrale kinderraad, met vertegenwoordigers van de ‘lokale’ kinderraden, ging de directeur hierover in gesprek. Hun wensen, zoals een smoothie of yoghurt aan het eind van de dag, of voor een sportles, hebben we nu doorgevoerd in ons beleid.’

Miranda Bron | coördinator kindercentrum Het Baken van Ska kinderopvang en ambassadeur Gezonde Kinderopvang.

Tip voor coaches Gezonde Kinderopvang: stuur een sfeerimpressie op via de monitor Gezonde Kinderopvang en maak kans op een mooie prijs!

 • Bevraag kinderen, medewerkers, ouders en management hoe zij het werken aan Gezonde Kinderopvang ervaren. Dit kan bijvoorbeeld via gesprekken of een vragenlijst. Zijn zij tevreden? Zijn zij goed geïnformeerd? Merken zij resultaat? Wat kan beter of anders het aankomende jaar? 
 • Gebruik tussentijdse besprekingen met het management, het team, de ouders voor de evaluatie. Vraag hen bijvoorbeeld om twee punten te benoemen die goed gingen en één punt dat beter kan. Maak een kort verslag van het overleg. De leerpunten kunt u meteen gebruiken om zaken bij te sturen. De verslagen kunt u ook gebruiken voor de communicatie over Gezonde Kinderopvang.
 • Noteer bij het uitvoeren van activiteiten enkele gegevens in een logboek. Bijvoorbeeld hoeveel kinderen meedoen, hoe de activiteit bevalt, hoeveel geld en tijd de activiteit kost. Dit logboek pakt u erbij wanneer u gaat evalueren. 

Vier successen

Door te evalueren krijgt u inzicht in wat u de afgelopen periode allemaal heeft bereikt. Sta daar eens bij stil en vier uw successen. Benader bijvoorbeeld (lokale) media voor een artikel in de krant en deel het nieuws in jullie nieuwsbrief of sociale media-kanalen. Dit draagt ook bij aan draagvlak bij management, medewerkers, ouders en eventuele externe partners. 

Blik vooruit

De uitkomsten van de evaluatie gebruikt u om plannen te maken voor de toekomst. U kunt uw aanpak op het gekozen thema bijstellen of van start gaan met een ander thema. Maak een nieuw plan van aanpak en plan de activiteiten en acties tijdig in.