Voordat je aan de slag gaat met Gezonde Kinderopvang is het belangrijk de beginsituatie van jouw organisatie in kaart te brengen. Zo weet je wat er al goed gaat en wat nog beter kan. Weten waar jullie staan helpt je te bepalen met welk gezondheidsthema jullie aan de slag willen gaan voor de kinderen in de dagopvang en/of bso. Drie uitgangspunten zijn van belang: 

Download Invuldocument Hoe bepaal ik de beginsituatie?

De visie

Een duidelijke visie is nodig om een gezonde leefstijl te stimuleren in de kinderopvang. Deze visie kun je breed communiceren om (extra) draagvlak te krijgen voor activiteiten. Bovendien maakt het voor iedereen binnen jouw organisatie duidelijk waar jullie naartoe werken rond een gezonde leefstijl van kinderen.

Laat je met deze vragen op weg helpen jullie visie goed in beeld te krijgen:

 • Welke visie heeft jullie organisatie voor werken aan een gezonde leefstijl van kinderen?
 • Is de visie vertaald in jullie pedagogisch beleid/pedagogisch huis of veiligheid- en gezondheidsbeleid? En in protocollen of werkinstructies?
 • Delen jullie de visie actief met medewerkers en ouders/verzorgers? Bijvoorbeeld in teamvergaderingen, tijdens intakes en ouderavonden en via jullie online kanalen?
 • Steunt jullie management deze visie actief?

Gezonde Kinderopvang in visie Petito's

Renate Aarts, ambassadeur Gezonde Kinderopvang, werkt bij Kindercentrum Petito’s. In hun visie staat: 

'Petito’s wil dat kinderen gezond opgroeien en daarom werkt Petito’s aan Gezonde Kinderopvang. Petito’s werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers.'

Het vertrekpunt

Breng in kaart wat jullie organisatie al doet aan een gezonde leefstijl en kijk of dit aansluit bij (de gezondheid van) de kinderen in jullie opvang. De volgende vragen helpen om jullie vertrekpunt goed in beeld te krijgen:

 • Wat weet je van de gezondheid van de kinderen in jullie opvang?
  • Tip: De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft algemene gezondheidsgegevens van de kinderen in de gemeente of wijk. Vraag bij de GGD in jouw regio naar informatie uit de Kindmonitor en/of Gezondheidsmonitor om hier inzicht in te krijgen.
 • Ken je de populatie van jouw opvang en zijn er kinderen die extra aandacht verdienen? Bijvoorbeeld: zijn er kinderen met een ongezond gewicht? Hoeveel tijd brengen kinderen achter een beeldscherm door? Zijn er kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt?
  • Tip: Is dit lastig in te schatten? Maak gebruik van de gegevens over kinderen in het Kind-volgsysteem.
 • Wat doet jouw organisatie al aan een gezonde leefstijl van kinderen? Welke thema’s komen terug in het beleid? Welke afspraken zijn er op de werkvloer?
 • Ben je voldoende op de hoogte van de behoeften van ouders/verzorgers en medewerkers rond een gezonde leefstijl?
Foto van jongetje met verrekijker

Tip: Test 'Hoe gezond is jouw kinderopvang?'

Doe de test 'Hoe gezond is jouw kinderopvang ?' voor jullie dagopvang en/of bso. Je krijgt snel een beeld wat jullie organisatie allemaal al doet om een gezonde leefstijl van kinderen te stimuleren. Je kunt de test samen met collega’s of de oudercommissie invullen. Zo creëer je meteen draagvlak.  Doe de test! 

Kansen

Bekijk vanuit verschillende perspectieven welke kansen er voor jullie organisatie zijn om succesvol (samen) te werken aan gezonde leefstijl. 

 • Welke prioriteiten staan er in jullie organisatiebeleid en welke kansen bieden deze voor werken aan gezonde leefstijl? Zo kan nieuw traktatiebeleid aanleiding zijn om de rest van het voedingsbeleid ook eens onder de loep te nemen.
 • Werk je al samen met organisaties en initiatieven in jouw buurt of gemeente rond gezonde leefstijl? Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek en een sportvereniging. Maar ook aan (Gezonde) scholen om zo voor kinderen een doorlopende lijn te creëren rondom gezonde leefstijl.
 • Welke kansen biedt het gemeentelijk gezondheidsbeleid? Wellicht is jullie gemeente een JOGG-gemeente
Foto van ambassadeurs Gezonde Kinderopvang

Tip: Vraag advies aan een ambassadeur 

Hulp nodig? Vraag advies aan een ambassadeur van Gezonde Kinderopvang. Dat is een ervaren coach Gezonde Kinderopvang die graag met je meedenkt.