Download het Invulformat Hoe bepaal ik de beginsituatie? als PDF of Wordbestand (versie 17 oktober 2023).