[body]

De eerste verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de kinderen in de opvang ligt bij de ouders en verzorgers. Daarom is het belangrijk dat je hen betrekt bij Gezonde Kinderopvang. En als je hun deskundigheid benut en hen laat meedenken over je plannen, dan creëer je draagvlak voor werken aan een gezonde leefstijl van hun kind. Jouw enthousiasme werkt daarbij aanstekelijk! Lees verder hoe je dit aanpakt.

Tips voor meer draagvlak bij ouders

 • Betrek bij elke stap van het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang ouders en verzorgers.
 • Informeer en betrek de oudercommissie vanaf het begin bij je plannen. Laat hen met ideeën komen voor de uitwerking.
 • Breng Gezonde Kinderopvang aan de orde in gesprekken met ouders. Denk bijvoorbeeld aan haal- en brengmomenten en de intake met nieuwe ouders. Of vraag hen tijdens een ouderavond wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Gebruik hierbij de handige argumentenkaartjes.  
 • Besteed ook aandacht aan Gezonde Kinderopvang op jullie website, in informatieboekjes, flyers etc. Kijk in de toolkit voor filmpjes, folders etc.  
 • Zet een ideeënbus neer en nodig ouders en verzorgers uit hun suggesties voor gezonde activiteiten te delen. En laat hen weten wat jullie met hun suggestie doen.
 • Vier samen met ouders en verzorgers en kinderen de positieve resultaten en behaalde successen rond Gezonde Kinderopvang!
 • Onze algemene tips voor het creëren en behouden van draagvlak gelden ook voor ouders en verzorgers.

Draagvlak neemt toe als er positieve resultaten zijn en die zie je dagelijks. Kinderen leren meer smaken kennen én waarderen. En ze worden rustiger en relaxter van volkorenproducten en groente.

Carla Schriek | KNM Kind&Co

Tips om de relatie met ouders te versterken

Om draagvlak voor een gezonde leefstijl te creëren is het belangrijk dat je een goede verstandhouding hebt met ouders en verzorgers.

 • Bedenk goed hoe je ouders en verzorgers wilt betrekken. Zorg vervolgens ook dat ouders weten wat je van hen verwacht. Bijvoorbeeld over afspraken rond traktatiebeleid en deelname aan activiteiten rond leefstijl. Leg dat ook vast in de visie van jullie kinderopvang.
 • Realiseer je dat de kennis over en normen rond wat gezond is bij ouders kan verschillen. Contact met ouders is altijd op maat: geen situatie, kind of ouder is immers gelijk.
 • Laat merken dat je oog hebt voor de rol van ouders en verzorgers waar je kunt. Bijvoorbeeld tijdens een breng- of ophaalmoment, in nieuwsbrieven of tijdens ouderavonden.
 • Proef je weerstand? Ga met ouders in gesprek en onderzoek waarom ze moeite hebben met een verandering. Probeer zonder oordeel te luisteren, daarmee verklein je de kans op weerstand. Vaak helpt het te vragen wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Kijk of de argumentenkaartjes je kunnen helpen.
 • Heb aandacht voor ouders en verzorgers die de taal niet goed spreken of minder zichtbaar zijn. Zorg dat informatie voor alle ouders duidelijk is.
 • Plan structureel momenten en activiteiten in waarin je ouders ontmoet en kunt spreken. Dan maak je in gesprek gaan bij nieuwe vragen of onduidelijkheden gemakkelijker. Spreek bijvoorbeeld al bij inschrijving van hun kind met ouders over Gezonde Kinderopvang.  

Wij communiceren via schoolbordjes bij de kapstokken dagelijks naar ouders wat we aan beweegactiviteiten doen. Het helpt ons bovendien creatief te blijven, want we willen niet elke dag hetzelfde op het bordje hebben staan.

Laurien Voss-Hanegraaf | het groenehuis

Voorbeeld Sam Sammie

Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda van Kinderdagverblijf & bso Sam Sammie. Zo namen ze ouders stap-voor-stap mee in het nieuwe voedingsbeleid. ‘Dat hielp,’ vertelt coach Gezonde Kinderopvang Diana Kon: ‘de meeste ouders reageerden erg enthousiast.’ Lees verder

Tips voor de verbinding kinderopvang en thuis

Als ouders en verzorgers de gezonde gewoontes uit de kinderopvang kennen, maakt dat het gemakkelijker die ook thuis door te voeren. Zo wordt een gezonde leefstijl voor kinderen vanzelfsprekend.

 • Laat ouders en verzorgers ervaren wat hun kind op de kinderopvang leert over gezondheid. Dat doe je bijvoorbeeld door activiteiten voor thuis mee te geven die kinderen samen met ouders en verzorgers kunnen doen. Denk aan een beweegspel, recept, slaapdagboek of fotografieopdracht.
 • Probeer de kennis van ouders over een gezonde leefstijl te vergroten en hen te helpen hoe ze die bij de opvoeding kunnen inzetten. Organiseer bijvoorbeeld informatieve en praktische workshops over een thema.

Gebruik een erkende activiteit gericht op ouders

Ga rond een leefstijlthema zoals bewegen of veiligheid aan de slag met een erkende activiteit met aandacht voor ouders. Bijvoorbeeld Beweegkriebels, Veilig groot worden of Monkey Moves. Bekijk het activiteitenoverzicht voor de dagopvang en bso. Met een erkende activiteit vergroot je de kans dat je inspanningen succesvol zijn.