Tijd om aan de slag te gaan met de geplande activiteiten! Soms zet je grote stappen, soms wat kleinere. Bedenk dat het veranderen van gedrag en omgeving tijd vraagt. Blijf het succes delen met het management, medewerkers en ouders/verzorgers en kinderen. En bekijk tussentijds de voortgang op de doelen uit het plan. Lees verder over:   

Blijf werken aan draagvlak

Betrek het managment en luister goed naar medewerkers, ouders/verzorgers en de kinderen. Zo creëer je draagvlak. En je draagt bij aan een fijne samenwerking tussen medewerkers en management en je biedt ruimte voor creativiteit.

  • Wat hebben zij nodig om actief bezig te blijven met een gezonde leefstijl?
  • Zijn ze nog enthousiast?
  • Hebben zij behoefte aan andere activiteiten of misschien zelfs een nieuw thema?

Communiceer regelmatig over de activiteiten en successen van Gezonde Kinderopvang. Heeft jouw organisatie een nieuwsbrief? Probeer dan in elke editie aandacht te besteden aan het gekozen thema. Vertel wat jouw organisatie doet en hoe de kinderen en medewerkers aan het thema werken en zo samen een gezonde leefstijl vanzelfsprekend maken. Lees meer over hoe je werkt aan draagvlak

Besteed aandacht aan voorbeeldfunctie medewerkers

Medewerkers geven het goede voorbeeld aan de kinderen, ook wat een gezonde leefstijl betreft. Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • Bewust omgaan met het gebruik van media.
  • Zelf meedoen bij spelletjes, buiten spelen of dansen op muziek.
  • Hetzelfde eten en drinken als de kinderen. En laten zien dat je gezond lekker vindt. 

Check de voortgang en stuur bij

Verloopt het werken aan Gezonde Kinderopvang volgens jullie plan? Check regelmatig de voortgang.

Bespreek bijvoorbeeld na de invoering van nieuw voedingsbeleid in een teamvergadering hoe dit verloopt. Hoe reageren ouders op het nieuwe beleid? Is het nodig om de regels opnieuw onder de aandacht te brengen bij ouders, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief? Schaaf indien nodig het themaplan en de uitvoering bij.

Om goed te evalueren is het handig als je bij de uitvoering van het themaplan en de activiteiten een logboek bijhoudt. Noteer daarin bijvoorbeeld hoeveel kinderen meedoen, hoe de activiteit bevalt en hoeveel tijd en geld een activiteit kost. 

Voorbeeld: veranderen kost tijd

KMN Kind & Co biedt dagelijks een beweegactiviteit aan op hun locaties. Kinderen spelen elke dag buiten en ze eten zo gezond mogelijk. Wat zijn leerervaringen en welke resultaten werden geboekt?

Clustermanager Carla Schriek vertelt: ‘Geef medewerkers, ouders en kinderen de tijd om te wennen. Neem ze mee in elke nieuwe stap. Veranderen kost tijd. Maar als het lukt, heb je ook echt wat.’ Lees verder