Voer het plan uit

Bij deze stap is het tijd om aan de slag te gaan. Werk volgens het themaplan aan het gekozen thema en besteed aandacht aan alle pijlers (beleid, ontwikkeling, omgeving en signaleren). Laat het management,  medewerkers, ouders en kinderen tussentijds weten met welke activiteiten je bezig bent. Zo werk je aan draagvlak gaandeweg het traject.

Bedenk dat het veranderen van gedrag en omgeving vraagt om een lange adem. Blijf daarom enthousiast en focus op wat goed gaat, ook al lijken het kleine stapjes. Kleine stapjes maken  uiteindelijk een grote verandering. Communiceer actief over de successen en blik hierbij terug op de doelen uit het themaplan. Lees meer over draagvlak in stand houden.

Dit digitale platform is speciaal ontwikkeld om coaches Gezonde Kinderopvang te ondersteunen bij het werken aan Gezonde Kinderopvang. Via de monitor hou je bij welke stappen je al hebt gezet en krijg je suggesties voor vervolgstappen. Ook kun je chatten met andere coaches. 

Check de voortgang en stel bij wanneer nodig

Verloopt het werken aan Gezonde Kinderopvang volgens jullie plan? Check met regelmaat de voortgang. Bespreek bijvoorbeeld na de invoering van nieuw voedingsbeleid in een teamvergadering hoe dit verloopt. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe reageren ouders op het nieuwe beleid? Is het nodig om de regels uit het voedingsbeleid opnieuw onder de aandacht te brengen bij ouders, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief? Schaaf indien nodig het themaplan en de uitvoering bij.