Om van werken aan Gezonde Kinderopvang een succes te maken is het  goed als er één aanspreekpunt is binnen de organisatie voor Gezonde Kinderopvang. Hij of zij informeert en betrekt medewerkers, management en ouders, coördineert de activiteiten, lost knelpunten op en benoemt successen. Met vragen over gezonde leefstijl kan iedereen bij haar of hem terecht. 

Coach Gezonde Kinderopvang als aanspreekpunt 

In veel organisaties is de coach Gezonde Kinderopvang dit aanspreekpunt. Op het kaartje Organisaties met een coach zie je welke dat zijn.

Heeft jullie organisatie nog geen coach? Laat er een opleiden met de (gratis) train-de-trainer Een Gezonde Start. Deze train-de-trainer is voor (staf)medewerkers in de kinderopvang die ervaring hebben in coachen en leiding geven. Deelnemers leren werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefenen trainings- en communicatievaardigheden en doen actief kennis op over een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ze worden opgeleid om scholing over gezonde leefstijl aan collega’s te kunnen geven. Na afloop weet de opgeleide coach Gezonde Kinderopvang hoe je de aandacht voor gezondheid en leefstijl effectief borgt in de dagelijkse praktijk.

Werkgroep samenstellen

Eventueel kun je een werkgroep Gezonde Kinderopvang samenstellen. Betrek mensen die enthousiast zijn en graag mee willen doen. Denk hierbij aan:

  • pedagogisch medewerkers, 
  • één of meer ouders (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de ouderraad of medezeggenschapsraad), 
  • een vertegenwoordiger vanuit het management, 
  • kinderen uit de bso. 

Zo werk je aan draagvlak

Werken aan Gezonde Kinderopvang is leuker en makkelijker als je dit samen met anderen doet. Betrek ouders, medewerkers, management en partijen uit de omgeving er vanaf het begin zoveel mogelijk bij. Start met informeren en interesseren en laat hen daarna meedenken en meedoen. Dit zorgt ervoor dat jullie plan ook hun plan wordt. Het geven van de scholing Een Gezonde Start aan collega’s zorgt ook voor draagvlak omdat je gezamenlijk naar het huidige beleid kijkt en bespreekt wat beter kan en moet. Naar meer informatie en tips over draagvlak creëren.