Hoe zorg je dat de opvang een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, waar pedagogisch medewerkers en gastouders zelf het gezonde voorbeeld geven? En hoe betrek je ouders en kinderen hierbij? Dat doe je met de scholing Een Gezonde Start. Bij de scholing hoort een train-de-trainer, die een stafmedewerker uit jullie organisatie opleidt tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach wordt hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt de eigen collega’s structureel in Een Gezonde Start.
 

Iedere organisatie een eigen coach Gezonde Kinderopvang

In de tweedaagse train-de-trainer leren deelnemers werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang. Verder oefenen zij trainings- en communicatievaardigheden en doen ze actief kennis op over leefstijl. Na afloop weten deelnemers hoe je de aandacht voor gezondheid en leefstijl effectief borgt in de dagelijkse praktijk. Ook wordt de coach Gezonde Kinderopvang opgeleid om de scholing aan collega’s te kunnen geven. 

De scholing Een Gezonde Start bestaat allereerst uit een basismodule. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties zich naar keuze verdiepen met de themamodules: voeding, beweging, gezond en veilig gedrag & veilige omgeving.

  • Een uniek programma voor de kinderopvang dat gezond opvoeden van kinderen integraal behandelt.
  • Gebaseerd op onderbouwde inzichten rond leefstijl, opvoeding, diversiteit en kinderopvang.
  • Je leert hoe je met de aanpak van Gezonde Kinderopvang de aandacht voor de gezondheid en leefstijl van kinderen en medewerkers écht onderdeel maakt van de dagelijkse praktijk.
  • Deelnemers verwerven door te doen, kennis over leefstijl en interactievaardigheden. Zij leren hoe je het gesprek over leefstijl aangaat met ouders.  
  • Sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk van de kinderopvang.
  • Heeft aandacht voor diversiteit van kinderen en hun ouders.
  • Een digitale leeromgeving ondersteunt de deelnemers. Alle informatie en materialen uit de scholing blijven online beschikbaar.
  • Deelnemers die de scholing hebben afgerond krijgen een certificaat. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO, VeiligheidNLen Voedingscentrum ontwikkelden Een Gezonde Start. Huis voor Beweging verzorgt de train-de-trainer samen met de kennisinstituten. 

Registreer je op geïnteresseerdenlijst train-de-trainer

Helaas zijn de geplande train-de-trainers voor het eerste halfjaar van 2022 volgeboekt. Ook later dit jaar organiseren we weer train-de-trainers. Registreer je op de geïnteresseerdenlijst. We houden je dan op de hoogte van nieuwe trainingsdata.

Deelname aan de train-de-trainer is gratis (incl. verblijf en overnachting). Per kinderopvangorganisatie kan één stafmedewerker zich kosteloos laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Jij kunt ook meedoen, lees de voorwaarden.

Lokale incompany training iets voor jouw gemeente?

De kinderopvang is een onmisbare schakel in het lokale netwerk rondom jeugd. Daarom kunnen gemeenten en de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst de train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang ook lokaal aanbieden als een incompany training. Zowel online als op locatie kunnen we (staf)medewerkers van kinderopvangorganisaties in jullie gemeente opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Waar het kan passen we de training aan aan jullie lokale wensen.

Meer weten over de training, mogelijkheden en kosten? 

Mail naar Karen van Drongelen, projectleider Gezonde Kinderopvang (Voedingscentrum).