Hoe zorgt u dat uw opvang een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, waar pedagogisch medewerkers en gastouders zelf het gezonde voorbeeld geven? En hoe betrekt u ouders en kinderen hierbij? Dat doet u met de scholing Een Gezonde Start. Bij de scholing hoort een train-de-trainer, die een stafmedewerker uit uw organisatie opleidt tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach wordt hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt de eigen collega’s structureel in Een Gezonde Start.
 

Iedere organisatie een eigen coach Gezonde Kinderopvang

In de tweedaagse train-de-trainer leren deelnemers werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang. Verder oefenen zij trainings- en communicatievaardigheden en doen ze actief kennis op over leefstijl. Na afloop weten deelnemers hoe je de aandacht voor gezondheid en leefstijl effectief borgt in de dagelijkse praktijk. Ook wordt de coach Gezonde Kinderopvang opgeleid om de scholing aan collega’s te kunnen geven. 

De scholing Een Gezonde Start bestaat allereerst uit een basismodule. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties zich naar keuze verdiepen met de themamodules: voeding, beweging, gezond en veilig gedrag & veilige omgeving.

  • Een uniek programma voor de kinderopvang dat gezond opvoeden van kinderen integraal behandelt.
  • Gebaseerd op onderbouwde inzichten rond leefstijl, opvoeding, diversiteit en kinderopvang.
  • U leert hoe u met de aanpak van Gezonde Kinderopvang de aandacht voor de gezondheid en leefstijl van kinderen en medewerkers écht onderdeel maakt van de dagelijkse praktijk.
  • Deelnemers verwerven door te doen, kennis over leefstijl en interactievaardigheden. Zij leren hoe je het gesprek over leefstijl aangaat met ouders.  
  • Sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk van de kinderopvang.
  • Heeft aandacht voor diversiteit van kinderen en hun ouders.
  • Een digitale leeromgeving ondersteunt de deelnemers. Alle informatie en materialen uit de scholing blijven online beschikbaar.
  • Deelnemers die de scholing hebben afgerond krijgen een certificaat. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO, VeiligheidNLen Voedingscentrum ontwikkelden Een Gezonde Start. Huis voor Beweging verzorgt de train-de-trainer samen met de kennisinstituten. 

Registreer u voor de train-de-trainer

Helaas zijn de 10 geplande train-de-trainers voor het eerste halfjaar van 2021 al volgeboekt. Ook later in 2021 organiseren we weer train-de-trainers. Als u zich op de lijst laat plaatsen dan houden we u op de hoogte van nieuwe data.  

Deelname aan de train-de-trainer is gratis (incl. verblijf en overnachting). Per kinderopvangorganisatie kan één stafmedewerker zich kosteloos laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Als u wilt meedoen, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Welke organisaties werken al met een coach? 

Sinds 2016 leidt Gezonde Kinderopvang coaches op. De organisaties die een opgeleide coach in dienst hebben kunt u bekijken op een kaart van Nederland.  

Tekst bij film

Film Werken aan Gezonde Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties met een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang hebben een belangrijke eerste stap gezet. De coach schoolt vervolgens de eigen collega’s in de scholing Een Gezonde Start. Wat het effect kan zijn van deze tweede stap? Dat vertelt coach Renate Aarts in het korte filmpje hiernaast.

Meer weten?

Veelgestelde vragen

Zie Veelgestelde vragen

Voor antwoord op uw vraag

E-mail Een Gezonde Start (VC)

Over Een Gezonde Start? 

Mail ons uw vraag

E-mail GK (RIVM)

Over Gezonde Kinderopvang?

Mail ons uw vraag