U bent hier

Scholing Een Gezonde Start

Hoe zorgt u ervoor dat pedagogisch medewerkers in uw opvang ook rond gezonde leefstijl een goed voorbeeld kunnen zijn en zo de kinderen samen met de ouders een gezonde start geven? Dat kan door een pedagogisch (staf)medewerker op te laten leiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze maakt vervolgens alle collega’s en uw organisatie vertrouwd met het gedachtengoed van Gezonde Kinderopvang via de scholing Een Gezonde Start. 

Een Gezonde Start in het kort

  • Een uniek programma voor de kinderopvang dat gezond opvoeden van kinderen integraal behandelt.
  • Gebaseerd op onderbouwde inzichten rond leefstijl, opvoeding, diversiteit en kinderopvang.
  • U leert hoe u met de aanpak van Gezonde Kinderopvang de aandacht voor de gezondheid en leefstijl van kinderen en medewerkers écht onderdeel maakt van de dagelijkse praktijk.
  • Deelnemers verwerven door te doen kennis over leefstijl en interactievaardigheden. Zij leren hoe je het gesprek over leefstijl met ouders aangaat.  
  • Sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk van de kinderopvang.
  • Heeft aandacht voor diversiteit van kinderen en hun ouders.
  • Ondersteund met een digitale leeromgeving waarin alle informatie en materialen uit de scholing beschikbaar blijven voor deelnemers.

Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, RIVM Centrum Gezond Leven, TNO, VeiligheidNL en Voedingscentrum ontwikkelden Een Gezonde Start in opdracht van de ministeries van VWS en SZW.

Opzet scholing  

De scholing Een Gezonde Start bestaat uit een train-de-trainercursus voor pedagogisch (staf)medewerkers en een scholing voor de pedagogisch medewerkers in de eigen organisatie. De tweedaagse train-de-trainercursus leidt een (staf)medewerker op tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze fungeert als aanspreekpunt rond gezonde leefstijl en geeft de scholing aan andere medewerkers in uw organisatie.
 

Coach Gezonde Kinderopvang in uw organisatie

De coach Gezonde Kinderopvang leert in de training werken met de aanpak van Gezonde Kinderopvang. Na afloop weet deze hoe u de aandacht voor gezondheid en leefstijl effectief borgt in de dagelijkse praktijk. Daarnaast doen cursusdeelnemers actief kennis op over leefstijl en oefenen zij trainings- en communicatievaardigheden. Zij weten hoe zij de scholing in uw organisatie concreet kunnen aanpakken. Daarmee zorgt u ervoor dat uw medewerkers in staat zijn de kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving te bieden en zelf het goede voorbeeld zijn.

De scholing bestaat uit een basismodule en een aantal verdiepende modules. De basismodule gaat in op een gezonde leefstijl van kinderen en de pedagogisch medewerkers zelf. Er zijn verdiepende modules over voeding, beweging, gewicht, veilig gedrag en veilige omgeving. De coach wordt opgeleid om zowel de basismodule als de verdiepende modules te kunnen geven.

Deelnemers die de scholing hebben afgerond krijgen een certificaat. 

Aanmelden voor de train-de-trainercursus

Er zoveel belangstelling voor de train-de-trainercursus Een Gezonde Start dat u zich op dit moment niet meer in kunt schrijven voor een cursus in 2017. RIVM Centrum Gezond Leven en het Voedingscentrum onderzoeken de mogelijkheden om extra train-de-trainercursussen in het najaar van 2017 te plannen. Wilt u hierover op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar info@scholingeengezondestart.nl.

Belangrijk: na de cursus vindt er een verplichte intervisiedag plaats voor deelnemers aan de train-de-traincursus. Als u zich inschrijft verklaart u daarmee dat uw organisatie erin voorziet dat de opgeleide coach Gezonde Kinderopvang andere pedagogisch medewerkers de scholing Een Gezonde Start geeft en gelegenheid biedt het gedachtengoed van Gezonde Kinderopvang verder te implementeren binnen uw organisatie.

Meer weten?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer