Schommel


Veel basisscholen werken met de Gezonde School-aanpak. De aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School sluiten op elkaar aan. Soms kun je door samen te werken met het primair onderwijs nog een stapje verder gaan.

Wanneer jullie kinderopvangorganisatie deel uitmaakt van een brede school of een kindcentrum is actief samenwerken met het primair onderwijs wellicht gemakkelijker.

Denk bij samenwerken eens aan:

  • Gezamenlijk een visie op gezondheid en gezonde leefstijl formuleren binnen de brede school of het kindcentrum.
  • Het beleid rondom Gezonde Kinderopvang en Gezonde School laten aansluiten en gezamenlijk prioriteiten stellen.
  • De keuze van thema’s laten aansluiten tussen de kinderopvangorganisatie en de kleuterklassen van de basisschool.
  • Gezamenlijk optrekken in de samenwerking met andere partners.
  • Gezamenlijk inrichten van de gemeenschappelijke buitenruimte. 
Kijk het webinar ‘Een gezonde leefstijl in de kinderopvang én op school’ terug

Gezonde voeding in de kinderopvang, maar niet op de bso? Aandacht voor groen op school, maar niet in de kinderopvang? Het is belangrijk dat kinderen op verschillende plekken vergelijkbare adviezen krijgen. Werk daarom samen en maak een gezonde leefstijl vanzelfsprekend in de kinderopvang en op school. Hoe je dat doet, dat hoor je in het webinar dat plaatsvond op 8 november 2022.  Kijk het webinar terug en laat je inspireren! 

Met doorgaande lijn is aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend

De werkwijzen van Gezonde Kinderopvang en Gezonde School zijn op elkaar afgestemd. Daardoor ontstaat een doorlopende lijn; wat begint op de kinderopvang krijgt een vervolg op de basisschool. In de regio Gelderland-Zuid wordt hier hard aan gewerkt. Ans Nieuwenhuis, Brede School-coördinator Nijmegen (links op foto): “Als je kinderen en ouders bewust wilt maken van een gezonde leefstijl, dan is het belangrijk dat zij steeds dezelfde boodschap horen. Op de kinderopvang, op school en op de bso. Hiermee wordt het voor hen vanzelfsprekend dat in elke omgeving aandacht voor een gezonde leefstijl is.” Lees verder