Schommel


Veel basisscholen werken met de Gezonde School-aanpak. De aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School sluiten op elkaar aan. Soms kun je door samen te werken met het primair onderwijs nog een stapje verder gaan. 

Dezelfde integrale aanpak in de kinderopvang en op school

Bij Gezonde Kinderopvang en Gezonde School is aandacht voor een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Met professionals in de kinderopvang en op school zorgen we met dezelfde integrale aanpak, dat kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. Zo ontwikkelen ze al jong gezondheidsvaardigheden, met blijvend effect voor een gezonde toekomst.

Wanneer jullie kinderopvangorganisatie deel uitmaakt van een brede school of een kindcentrum is actief samenwerken met het primair onderwijs wellicht gemakkelijker.

Denk bij samenwerken eens aan:

  • Gezamenlijk een visie op gezondheid en gezonde leefstijl formuleren binnen de brede school of het kindcentrum.
  • Het beleid rondom Gezonde Kinderopvang en Gezonde School laten aansluiten en gezamenlijk prioriteiten stellen.
  • De keuze van thema’s laten aansluiten tussen de kinderopvangorganisatie en de kleuterklassen van de basisschool.
  • Gezamenlijk optrekken in de samenwerking met andere partners.
  • Gezamenlijk inrichten van de gemeenschappelijke buitenruimte. 

Met doorgaande lijn is aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend

De werkwijzen van Gezonde Kinderopvang en Gezonde School zijn op elkaar afgestemd. Daardoor ontstaat een doorlopende lijn; wat begint op de kinderopvang krijgt een vervolg op de basisschool. In de regio Gelderland-Zuid wordt hier hard aan gewerkt. Ans Nieuwenhuis, Brede School-coördinator Nijmegen (links op foto): “Als je kinderen en ouders bewust wilt maken van een gezonde leefstijl, dan is het belangrijk dat zij steeds dezelfde boodschap horen. Op de kinderopvang, op school en op de bso. Hiermee wordt het voor hen vanzelfsprekend dat in elke omgeving aandacht voor een gezonde leefstijl is.” Lees verder