baby krijgt hapje


Zowel kinderopvangorganisaties als organisaties die werken aan gezondheidsbevordering spelen een belangrijke rol bij het signaleren van (mogelijke) problemen in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hebben gezondheidsbevorderende organisaties ook als doel een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren. Samenwerking is daarom belangrijk voor de ontwikkeling van gezondheid en gezonde leefstijl bij kinderen.

De belangrijkste organisaties op een rij

De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) gaat over de gezondheid van kinderen van 0-18 jaar. Deze afdeling van een GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) biedt preventieve gezondheidszorg en richt zich met een brede en integrale blik op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Het doel is dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Vrijwel alle kinderen gaan vanaf de geboorte naar het consultatiebureau (0-4 jaar). Daarna naar de schoolarts en schoolverpleegkundige.

Bij de JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, pedagogen en logopedisten. Zij brengen de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling in beeld tijdens contactmomenten, die met de ouders worden afgesproken. Dat doen zij door:

  • De ontwikkeling te volgen (monitoren).  
  • Problemen te signaleren in de ontwikkeling. 
  • Een aantal specifieke ziekten op te sporen (screenen). 
  • Vaccinaties te geven (vaccineren). 

Ook adviseert de JGZ over leefstijl, persoonlijke verzorging, opgroeien en met ziekten en aandoeningen omgaan.

De JGZ heeft de wettelijke opdracht samen te werken met organisaties waar veel kinderen komen. Samenwerking kan bijvoorbeeld rond gezondheidsadviezen voor kinderen bij wie je problemen in de groei of ontwikkeling signaleert. Maar ook rond een gezondheidsprofiel opstellen of adviseren over gezondheidsbeleid. 

JGZ-verpleegkundigen van het consultatiebureau komen regelmatig bij ons om informatie uit te wisselen en casuïstiek te bespreken. Ook vragen we ouders bij intake schriftelijk toestemming te verlenen om specifieke gegevens uit te wisselen wanneer daar aanleiding voor is.

Stefanie Verrijp | directeur Kivido

Ouders kunnen in ons vraagboek al dan niet anoniem vragen stellen over bijvoorbeeld opvoeding en gezondheid. Deze vragen bespreken we met de GGD. Vervolgens beantwoorden we de vragen in de nieuwsbrief.

Renate Aarts | Petito’s

De wettelijke taak van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) is de gezondheid van inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Zij doen dit in opdracht van gemeenten. De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) is een van de gemeentelijke taken en wordt vaak uitgevoerd door GGD’en. Daarnaast heeft de GGD een breed scala aan andere (wettelijke) verplichtingen. Een aantal voor de kinderopvang relevante taken zijn:

  • Toezicht op de kinderopvang uitvoeren zodat de regels uit de wet worden nageleefd. In opdracht van gemeenten bezoeken toezichthouders de kinderopvangorganisaties.
  • Jaarlijks gezondheidsonderzoek onder inwoners uitvoeren. De enquête-uitkomsten gebruikt de GGD om gemeenten maar ook andere organisaties te adviseren op welke manier zij het voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen makkelijker kunnen maken om gezond(er) te leven. Gekoppeld aan de JGZ adviseren en ondersteunen GGD-medewerkers ook scholen (Gezonde School) over gezond opgroeien, opvoeden en gezond leven.
  • Infectieziekten helpen voorkomen, bestrijden en opsporen.  GGD doet dit door onderzoek en voorlichting en advies geven over preventie en risico’s. De activiteiten richten zich onder andere op personen, maar ook op personeel ondersteunen om een uitbraak van een besmettelijke ziekte te bestrijden in een instelling, zoals kindercentrum.  
  • In samenwerking met de GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) geneeskundige en psychosociale hulpverlening uitvoeren bij ongevallen en rampen. Ook psychosociale hulp verlenen en coördineren bij ingrijpende gebeurtenissen en incidenten is een taak van de GGD.
  • De kwaliteit van het milieu beoordelen op risico's voor de gezondheid en adviseren. Denk daarbij aan chemische vervuiling, stank, straling, lawaai, gevaarlijke of hinderlijke beestjes maar ook het binnenmilieu van onder andere kindercentra.

De website van Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare opvoedadviezen. Ouders en opvoeders kunnen er terecht voor antwoord op vragen over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Ook vinden zij op Opvoeden.nl waar ze in hun buurt terecht kunnen met opvoedvragen. 

Wist je dat ...

...de welbekende consultatiebureaus onderdeel zijn van de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg))?