Veel kinderopvangorganisaties bieden zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aan, maar dit geldt niet altijd. Het is zinvol om als dagopvang en als bso te zorgen voor een doorgaande lijn rond gezonde leefstijl. Als jullie gezamenlijk beleid hebben, bijvoorbeeld rondom voeding, is het voor kinderen vanzelfsprekend dat een tussendoortje of traktatie lekker én gezond is. De uitgewerkte gezondheidsthema's voor zowel dagopvang als bso helpen je op weg met een eenduidig beleid en uitvoer van activiteiten. 

Je kunt samenwerken door bijvoorbeeld:

  • Gezamenlijk een visie op gezondheid en gezonde leefstijl te formuleren.
  • Eenduidig beleid rondom de aanpak Gezonde Kinderopvang en het gezamenlijk stellen van prioriteiten.
  • De keuze van thema’s te laten aansluiten tussen de dagopvang en bso.
  • Gezamenlijk op te trekken naar ouders en andere partners.
  • Samen de gemeenschappelijke buitenruimte in te richten.