Ook andere instellingen richten zich actief op kinderen.  Denk aan de gemeente, het primair onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg, wijkteams, de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), sportserviceorganisaties, maar ook sportverenigingen en culturele instellingen. Afhankelijk van je doelen en de gekozen thema’s, kies je bij welke organisaties je draagvlak wilt creëren en waarvoor. Misschien wil je draagvlak voor samenwerking of draagvlak om de eigen doelen te realiseren. Voor tips lees je de algemene informatie over draagvlak creëren.