De aanpak Gezonde Kinderopvang werkt alleen als medewerkers de meerwaarde onderschrijven en plezier beleven aan de activiteiten. Het is belangrijk dat medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en waarom. En erop vertrouwen dat zij die activiteiten kunnen uitvoeren, dus over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

Tips: draagvlak creëren bij medewerkers

De algemene informatie over draagvlak creëren geldt ook voor medewerkers. Daarnaast kun je de volgende tips toepassen:

  • Geef concreet aan wat Gezonde Kinderopvang voor medewerkers betekent. Gebruik daarvoor de online folder Waarom werken aan Gezonde Kinderopvang?
  • Laat pedagogisch medewerkers samen bedenken wat ze al doen rondom Gezonde Kinderopvang en hoe nieuwe activiteiten daarbij kunnen aansluiten.
  • Geef pedagogisch medewerkers de tijd om te reageren. Verdedig je plan niet, laat het liever aanvullen.
  • Zorg voor heel concrete voorbeelden die direct raken aan het werk van de medewerkers.
  • Geef een voorbeeld van een succes dat dankzij het werken aan Gezonde Kinderopvang (bij een andere organisatie) is bereikt en welke rol pedagogisch medewerkers daarbij hadden.
  • Vraag pedagogisch medewerkers wat zij nodig hebben om de Gezonde Kinderopvang goed in te vullen en ga na hoe je hen hierin kunt faciliteren. Bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering via scholing.
  • Zorg dat pedagogisch medewerkers de mogelijkheid hebben hun ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
  • Zorg voor ondersteuning bij het werken aan Gezonde Kinderopvang. Stel bijvoorbeeld een coördinator aan of een werkgroep. Deze kan pedagogisch medewerkers helpen en zorgen voor voldoende aansluiting bij de dagelijkse werkzaamheden.

Voorbeeld: draagvlak door 'eigenaarschap'

"We willen als organisatie dagelijks bewust aandacht besteden aan beweegactiviteiten. Vervolgens hebben de medewerkers een plan gemaakt. Het feit dat we nu activiteiten uitvoeren die ze zélf bedacht hebben, helpt enorm. Er is niet alleen draagvlak maar ook een gevoel van ‘eigenaarschap’."

Carla Schriek | clustermanager Kindercentra Midden Nederland Kind & Co