Je hebt de doelen waaraan je wilt werken gekozen. Tijd om een plan te maken! In het themaplan vertaal je de doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Om het effect van jullie inspanningen op het gekozen thema te vergroten kies je activiteiten op basis van de vier pijlers. Lees verder over:

Zet in op vier pijlers

De pijlers beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren vormen de basis van de integrale Aanpak Gezonde Kinderopvang. Uit onderzoek weten we dat als je activiteiten uitvoert op deze pijlers je effect hebt.

Pijler Beleid maken en actualiseren

Je neemt de gekozen thema’s inclusief jullie doelen op in het beleid. Je werkt deze uit in activiteiten op alle pijlers. Zo borg je dat je het gekozen thema structureel aandacht geeft.

Pijler Kennis en vaardigheden ontwikkelen bij medewerkers en kinderen

Je biedt kinderen en medewerkers activiteiten aan. Met als doel dat zij hun kennis vergroten, vaardigheden aanleren en positief zijn over gezond leven. 

Pijler Omgeving inrichten (fysiek en sociaal)

  • Fysiek: je richt de omgeving zo in dat die bijdraagt aan een gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers.
  • Sociaal: je besteedt aandacht aan het voorbeeldgedrag van (pedagogisch) medewerkers en betrekt ouders en samenwerkingspartners in jullie activiteiten.

Pijler Risico’s vroegtijdig signaleren

Je bepaalt op welke factoren rond gezondheid en leefstijl van kinderen jullie signaleren. Leg ook vast hoe jullie met deze signalen omgaan en welke maatregelen passend zijn.

Voorbeeld: KIK Kinderopvang pakt bewegen integraal aan

Een goed beweegprogramma vereist een integrale aanpak, volgens Kitty Düking van KIK Kinderopvang in Teteringen, zeker als het om risicovol spelen gaat.

"Want je kunt nog zo’n goed beleid hebben, als je medewerkers en ouders niet betrekt, of niet goed signaleert per kind en situatie, gaat het niet werken. En juist dat wij al deze facetten betrekken, maakt onze aanpak tot een succes."

Lees verder

Inhoud themaplan

Neem het volgende op in het themaplan:

  • Thema en doel(en): Beschrijf met welk thema je aan de slag gaat en welke concrete (SMART)-doelen je hebt opgesteld. Beschrijf ook alvast hoe je de doelen gaat evalueren. Hoe kom je erachter of jullie aanpak het gewenste resultaat oplevert? Lees meer over evalueren.
  • Activiteiten: Beschrijf samen met de werkgroep welke activiteiten je gaat uitvoeren op de vier pijlers (beleid, ontwikkeling, omgeving en signaleren). Stem dit ook af met andere collega’s om draagvlak te creëren voor de activiteiten. Kijk voor inspiratie bij de pijlers op de betreffende themapagina (zie themapagina’s 0-4 jaar en 4-12 jaar). Neem ook de mogelijke samenwerkingen met organisaties en initiatieven in jouw buurt mee. Gebruik daarbij het invuldocument Met wie kan ik samenwerken?  
  • Planning: Beschrijf wanneer je wat gaat doen. Wat is het tijdspad voor de activiteiten per jaar? Neem ook communicatie over jullie activiteiten rond Gezonde Kinderopvang mee in jullie planning. 
  • Taakverdeling: Beschrijf per activiteit wie hiermee aan de slag gaat. Zo weet je wie aan zet is en wie je bij het behalen van het resultaat een welverdiend compliment kunt geven.
  • Kosten: Beschrijf de kosten van de activiteiten en hoe je deze financiert. Kijk ook bij Tips voor efficiënte inzet van jullie mensen en middelen. En denk aan het gebruik van financiële stimulansen. Ben je coach Gezonde Kinderopvang? Vraag de stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten van Jong Leren Eten aan.

Tip: themamodules voor organisaties met een coach

Heeft jullie organisatie een coach Gezonde Kinderopvang? Gebruik dan de  themamodules uit de scholing van Gezonde Kinderopvang. Daarmee help je pedagogisch medewerkers hun kennis en vaardigheden te verdiepen rond een gekozen thema. Je kunt direct aan de slag met de themamodules voeding, bewegen, gewicht, gezond en veilig gedrag & veilige omgeving, seksuele ontwikkeling, mediaopvoeding en bescherming tegen de zon.  

Naar de themamodules in Mijngezondekinderopvang.nl

Gebruik het overzicht met erkende leefstijlactiviteiten

Op zoek naar een programma of activiteit om te werken aan de gezonde leefstijl van jullie kinderen, bijvoorbeeld rond bewegen, (fysieke) veiligheid of zonbescherming? Laat je inspireren door de activiteitenoverzichten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang en ga aan de slag met een erkende activiteit. Dit zijn activiteiten van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en met een grotere kans op effect.

Bekijk de erkende activiteiten

Ambassadeurs Gezonde Kinderopvang

Tip: Vraag advies aan een ervaren coach

De ambassadeurs van Gezonde Kinderopvang zijn ervaren coaches die graag met je meedenken. Zij kunnen je adviseren over passende activiteiten, samenwerken en stimuleringsregelingen.

Mail een ambassadeur