Kies activiteiten op basis van de pijlers

In het plan van aanpak maak je een vertaling van doelen (wat gaan we doen?) naar activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Om het effect van jullie inspanningen te vergroten kies je voor elk gezondheidsthema waarmee je aan de slag gaat, activiteiten op basis van de vier pijlers:

 • Beleid: je neemt de gekozen thema’s, inclusief jullie doelen en activiteiten, op in het beleid. Je werkt deze uit op alle pijlers. Zo borg je dat je het gekozen thema structureel aandacht  geeft.
 • Ontwikkelen: je biedt kinderen en medewerkers activiteiten aan. Met als doel hun kennis te vergroten, vaardigheden aan te leren en een positieve houding over gezonde leefstijl te bevorderen.
 • Omgeving: je hebt aandacht voor de fysieke en sociale omgeving zodat kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en medewerkers gezond kunnen werken.
 • Signaleren: jij bepaalt waarop medewerkers gaan signaleren binnen de thema’s waarmee jullie werken.

Download het handige Invuldocument Plan van aanpak om de activiteiten, planning en taakverdeling op te schrijven.

Wat staat er in het plan?

Stel (eventueel samen met de werkgroep) op basis van stap 1 tot en met 3 een plan van aanpak op hoe je gaat werken aan Gezonde Kinderopvang. De coach Gezonde Kinderopvang kan dit voor jullie organisatie doen. In het plan van aanpak staan de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie.  Beschrijf kort de beginsituatie.  Hiervoor gebruik je de informatie die je hebt verzameld in stap 1.
 • Thema’s en doelen. Beschrijf met welk thema je aan de slag gaat en welke SMART-doelen je hebt opgesteld. Voor meer informatie zie stap 3.
 • Activiteiten. Beschrijf welke activiteiten je gaat uitvoeren op de vier pijlers (beleid, ontwikkeling, omgeving en signaleren). Kijk voor inspiratie naar de mogelijkheden per pijler op de pagina van het door jullie gekozen thema (zie de themapagina’s 0-4 jaar en 4-12 jaar).
 • Planning. Beschrijf wanneer je wat gaat doen. Wat is het tijdspad voor de activiteiten per jaar? Neem ook communicatie over ontwikkelingen mee in jullie planning. Voor een goede uitvoering leg je activiteiten vast in een planning met een taakverdeling.
 • Taakverdeling. Beschrijf per activiteit wie hiermee aan de slag gaat. Zo kun je elkaar blijven aanspreken op het proces en het behalen van de gewenste resultaten.
 • Begroting. Beschrijf met welke middelen de activiteiten worden bekostigd. Kijk ook bij Tips voor efficiënte inzet van jullie mensen en middelen.
 • Evaluatie. Beschrijf hoe je achterhaalt of de activiteiten daadwerkelijk resultaat hebben gehad. Wanneer is de aanpak Gezonde Kinderopvang voor jullie organisatie geslaagd? Wat zien buitenstaanders, wat merken ouders en kinderen? Lees meer over evalueren.

Gebruik het overzicht met erkende leefstijlactiviteiten

Op zoek naar een programma of activiteit om te werken aan de gezonde leefstijl van jullie kinderen, bijvoorbeeld rond bewegen, (fysieke) veiligheid of zonbescherming? Laat je inspireren door de activiteitenoverzichten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang: 

Een erkende activiteit is van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en biedt je een grotere kans op effect. Dat stelden onafhankelijke professionals uit beleid, praktijk en wetenschap vast in het Erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Wil je meer weten over erkende activiteiten? Kijk op Loketgezondleven.nl.

Tip voor coaches Gezonde Kinderopvang: stuur jouw plan van aanpak op via de monitor Gezonde Kinderopvang. Zo maakt jouw organisatie/locatie kans op een inhoudelijke workshop voor medewerkers of een ouderavond (bijv. rondom voeding, mediawijsheid, interactie vaardigheden), verzorgd door een van de partners van Gezonde Kinderopvang. 

Voorbeeld: veranderen kost tijd

KMN Kind & Co biedt dagelijks een beweegactiviteit aan op hun locaties. Kinderen spelen elke dag buiten en ze eten zo gezond mogelijk. Wat zijn leerervaringen en welke resultaten werden geboekt?

Clustermanager Carla Schriek vertelt: ‘Geef medewerkers, ouders en kinderen de tijd om te wennen. Neem ze mee in elke nieuwe stap. Veranderen kost tijd. Maar als het lukt, heb je ook echt wat.’ Lees verder