In stap 1 heb je de beginsituatie bepaald en inzicht gekregen in welk(e) gezondheidsthema(‘s) in jouw organisatie aandacht nodig hebben. Kies je één gezondheidsthema om aan te werken, dan zorg je dat de kinderen intensief met dat thema in aanraking komen en zie je sneller resultaat. Lees verder over:

Kies een thema

Hoe kies je een thema en hoe onderbouw je je keuze?

 • Gebruik de in kaart gebrachte beginsituatie uit stap 1 van het stappenplan om een thema te kiezen. 
 • Kies voor een thema waar je al aan werkt. Door een paar stappen extra te zetten, zet je het thema steviger neer.
 • Kies een thema dat leeft onder medewerkers, management, ouders en verzorgers en kinderen. Wat vinden zij belangrijk en voor welk thema is het meeste draagvlak? Draagvlak op de werkvloer is bepalend voor het succes van Gezonde Kinderopvang.
 • Denk ook aan actuele ontwikkelingen. Bieden die kansen of moeten er juist problemen worden aangepakt? Een paar voorbeelden:
  • Krijgt jullie kinderopvang een nieuwe locatie of gebouw? Grijp dan de kans aan en zorg voor voldoende, veilige maar uitdagende speelruimte en -materialen, zowel binnen als buiten.
  • Stellen kinderen steeds meer vragen over relaties en seksualiteit? Of vinden medewerkers het lastig hoe ze moeten reageren op seksueel getint gedrag? Dit is aanleiding om in te zetten op het thema Seksuele ontwikkeling (0-4 jaar en 4-12 jaar).
  • Kies een thema dat aansluit bij speerpunten uit het gemeentelijke gezondheidsbeleid en het lokale sport- of preventieakkoord. In bijvoorbeeld een JOGG-gemeente staan de thema’s Voeding (0-4 jaar en 4-12 jaar) en Bewegen (0-4 jaar en 4-12 jaar) centraal. 

Tip: geef een prioriteitenworkshop

Organiseer een prioriteitenworkshop. Dit is een handig hulpmiddel om een weloverwogen keuze te maken voor één van de gezondheidsthema’s. Download de handleiding en lees hoe je een prioriteitenworkshop organiseert. 

Kies doelen

Wat wil jouw kinderopvang bereiken met het gekozen thema? De beginsituatie uit stap 1 van het stappenplan kan helpen jullie doelen te bepalen. Zorg ervoor dat je elk doel zo concreet mogelijk (SMART) formuleert, zodat je weet wanneer je successen kan vieren! Betrek medewerkers en het management bij het stellen van doelen, heb aandacht voor hun aanvullingen of opmerkingen. Zo kom je gezamenlijk tot jullie doelen en vergroot je de kans dat jullie ze bereiken.

Voorbeelden van SMART/concrete doelen 

 • Voorbeeld 1: Vanaf januari 2024 werken alle locaties volgens het vernieuwde voedingsbeleid dat volledig is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.
 • Voorbeeld 2: Vanaf maart 2024 weten alle pedagogisch medewerkers wat er in ons hitteplan staat en kunnen ze dit toepassen  op zonnige dagen of bij een hittegolf. 

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Als je een doelstelling SMART formuleert maak je de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. 

 • Specifiek: is de doelstelling duidelijk en concreet? In plaats van ‘kinderen bewegen vaker’, kies je voor ‘vanaf komend jaar spelen kinderen elke dag minimaal een uur buiten’. 
 • Meetbaar: is te meten of de doelstelling is bereikt? Je moet kunnen nagaan wanneer het doel bereikt is. ‘Vaker’ is lastig te meten, maar ‘elke dag een uur’ is wel meetbaar. 
 • Acceptabel: is de doelstelling voor iedereen te accepteren? Er is draagvlak nodig voor het na te streven doel. Kies alleen doelstellingen waar de betrokkenen aan mee willen werken. 
 • Realistisch: is het doel realistisch? Het doel moet uitdagend, maar wel haalbaar zijn. Een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Is er voldoende kennis, capaciteit en middelen aanwezig zijn om het  doel te behalen? 
 • Tijdgebonden: is het duidelijk wanneer het doel bereikt moet zijn? Geef aan op welk moment het doel moet zijn behaald. 

Tip: informeer en betrek anderen

Informeer het management, medewerkers en ouders/verzorgers over jullie doelen. Licht ook toe waarom jullie voor het thema kozen. Zo creëer je draagvlak in jullie organisatie. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld jullie nieuwsbrief. Kijk voor meer tips hoe je anderen informeert en betrekt op de pagina draagvlak creëren

Tip: monitor voor coaches Gezonde Kinderopvang

De monitor is een handig hulpmiddel dat jou als coach helpt overzicht te houden bij jouw werk aan Gezonde Kinderopvang. Je vinkt af wat je al gedaan hebt en je krijgt informatie en tips op maat, passend bij de fase van jouw proces. Ga aan de slag of ga verder waar je gebleven bent. Naar de monitor in jouw leeromgeving