Sluit aan bij het niveau

Jonge kinderen leren het meest tijdens spel- en ontdeksituaties die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.

  • Voldoende uitdaging: dreumesen leren iets nieuws te doen wanneer ze nét voldoende uitdaging en soms een beetje hulp krijgen. Zo doen ze nieuwe vaardigheden op zonder teveel gefrustreerd te raken wanneer het nog niet lukt.
  • Helpen zelfstandig oplossingen te vinden: Geef kinderen tijd om zelf een oplossing voor een probleem te vinden. Geef bijvoorbeeld bij een vraag niet onmiddellijk antwoord, of neem geen taak uit handen. Stel een tegenvraag, doe iets samen met het kind of laat het hem zelf doen.
  • Prijs de inzet, niet het resultaat: het doel is kinderen een goed gevoel te geven over de inspanning die ze verrichten. Het gaat niet om het resultaat. Niemand kan iets in één keer goed te doen, iedereen moet leren. 

Zelfstandig oplossingen vinden

Denk aan het aandoen van schoenen voordat de groep gaatbuitenspelen. Een pedagogisch medewerker kan de schoenen goed neerzetten voor het kind. Zo stimuleert u dat het kind zelf zijn voeten in zijn schoenen laat glijdenterwijl hij zich aan een stoel vasthoudt. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind en het type schoen stimuleer je ook het dichtmaken van de schoen.

Prijs de inzet, niet het resultaat

‘Wat werk je hard aan de puzzel! Bij elk stukje zoek je weer uit waar het past’. De puzzel kan en hoeft niet direct perfect gelegd te worden. U wilt dat het kind leert van het puzzelproces: uitzoeken, uitproberen, mislukken en volhouden. 

 

 

Conflicten

Helpen zelfstandig oplossingen te vinden geldt ook voor conflicten. Dreumesen kunnen een sterke wil hebben. Ze weten dit luid en duidelijk kenbaar te maken. Ze hebben nog weinig zelfcontrole en reageren impulsief. Daardoor is wachten of uitstellen van primair gedrag nog vaak erg moeilijk voor ze. Dat houdt ook in dat ze nog moeten leren om regels te begrijpen en te volgen. Met name wanneer er gedeeld moet worden!

Conflicten oplossen

‘Ik zie dat je het lastig vindt dat hij nu een rondje met de loopauto rijdt. Maar jullie rijden om de beurt. Als Jacco straks weer hier is mag jij weer één rondje. Dan moet hijeven wachten. Wil jij me ondertussen even helpen deze ballen in de bak te doen?’ 

Geef daarom om te beginnen als pedagogisch medewerker altijd het goede voorbeeld door geduldig en bedachtzaam te reageren. Belangrijk is verder dat je in de buurt bent tijdens samenspel. Geef steun wanneer kinderen het lastig vinden om te delen of op hun beurt te wachten. Bied ook afleiding.

  • Samenspelen: de interesse voor andere kinderen groeit. Rond het derde levensjaar ontstaat het samen spelen. Dat gaat niet vanzelf en heeft tijd nodig, dreumesen moeten dat leren. Er wordt eerst naast elkaar gespeeld en (soms) met hetzelfde speelgoed. Maar het is nog lastig voor dreumesen om samenspel op te bouwen. Een langduriger interactie met geven-en-nemen ontstaat pas in de loop van de tijd.
  • Speel om-de-beurt-spelletjes: laat zien hoe delen en ‘om de beurt’ werkt.  Verwerk dit in spel. Zo leren kinderen van een voorbeeld en passen ze de vaardigheid direct toe in de spelsituatie. Denk aan samen een toren bouwen (om de beurt een blok erop en daarna omgooien), een bal doorgeven in een kringetje kinderen of samen spelen aan de zand-water tafel.
  • Focus op iets anders: dreumesen zijn nog niet in staat om zelfstandig conflicten op te lossen door te praten. Het is aan de pedagogisch medewerker om samenspel dan in goede banen te leiden. Een van de manieren is om na een conflict de aandacht op iets anders te richten. Zo verkort u conflicten en vermijdt u escalatie. 

Geef een vertrouwd gevoel

Voor dreumesen kan de wereld beangstigend en onvoorspelbaar aanvoelen. Omdat ze lopen gaat er een nieuwe wereld voor ze open. Daardoor komen ze soms onverwacht op onbekende plekken, waar ze met onbekende kinderen in aanraking komen. Ze zijn opeens in staat om dingen te zien en te pakken die eerst buiten hun bereik waren.

Omdat ze aan het leren zijn hun balans te houden tuimelen ze vaker om. Ze zijn uit alle macht bezig hun lichaam te coördineren om te lopen en klauteren. Een pedagogisch medewerker kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van een dreumes door zijn ontdekkingsdrang aan te moedigen.

  • Wees een veilige haven: blijf binnen bereik als veilige basis voor de nodige steun en geruststelling. Dat kan een knuffel of een bemoedigende blik zijn, zeker wanneer dreumesen net te ver zijn gelopen of ze iets onverwachts tegen zijn gekomen. De pedagogisch medewerker biedt deze vertrouwde basis voor een hele groep kinderen tegelijkertijd. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten waar u bent. Dat kan wel eens lastig zijn. Soms moet u ook keuzes maken: welk kind troost u als eerste wanneer er meerdere tegelijk huilen? Het helpt om dit te benoemen en kinderen te vertellen wat je doet.
  • Zorg voor voorspelbare routines.