Sluit aan bij het niveau

Jonge kinderen leren het meest tijdens spel- en ontdeksituaties die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau. Geef kinderen hierbij de ruimte om zelfstandig oplossingen te vinden, prijs hierbij de inzet, niet het resultaat.

Helpen zelfstandig oplossingen te vinden geldt ook voor conflicten. Dreumesen (1-2 jaar) kunnen een sterke wil hebben. Ze weten dit luid en duidelijk kenbaar te maken. Ze hebben nog weinig zelfcontrole en reageren impulsief. Daardoor is wachten of uitstellen van primair gedrag nog vaak erg moeilijk voor ze. Dat houdt ook in dat ze nog moeten leren om regels te begrijpen en te volgen. Vooral wanneer er gedeeld moet worden. Geef daarom als pedagogisch medewerker altijd het goede voorbeeld door geduldig en bedachtzaam te reageren. Belangrijk is verder dat je in de buurt bent tijdens samenspel. Geef steun wanneer kinderen het lastig vinden om te delen of op hun beurt te wachten. Bied ook afleiding of focus op iets anders: dreumesen zijn nog niet in staat om zelfstandig conflicten op te lossen door te praten.

Rond het derde levensjaar groeit de interesse voor andere kinderen en start het samen spelen. Dat gaat niet vanzelf en heeft tijd nodig; dreumesen moeten dat leren. Het is nog lastig voor dreumesen om samenspel op te bouwen. Een langduriger interactie met geven-en-nemen ontstaat pas in de loop van de tijd.

Geef een vertrouwd gevoel

Voor dreumesen kan de wereld beangstigend en onvoorspelbaar aanvoelen. Omdat ze lopen gaat er een nieuwe wereld voor ze open. Daardoor komen ze soms onverwacht op onbekende plekken, waar ze met onbekende kinderen in aanraking komen. Ze zijn opeens in staat om dingen te zien en te pakken die eerst buiten hun bereik waren.

Omdat ze aan het leren zijn hun balans te houden tuimelen ze vaker om. Ze zijn uit alle macht bezig hun lichaam te coördineren om te lopen en klauteren. Een pedagogisch medewerker kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van een dreumes door zijn ontdekkingsdrang aan te moedigen. Wees een veilige haven: blijf binnen bereik als veilige basis voor de nodige steun en geruststelling. De pedagogisch medewerker biedt deze vertrouwde basis voor een hele groep kinderen tegelijkertijd. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten waar je bent. Zorg voor voorspelbare routines.