De basis voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van baby’s (0–1 jaar) is een goede gehechtheidsrelatie. Deze relatie bouw je samen met een kind op en zorgt ervoor dat hij weet dat jij er zult zijn wanneer het nodig is. Sensitieve responsieve zorg is nodig om deze relatie te kunnen opbouwen: een pedagogisch medewerker ziet wat een kind nodig heeft en kan hier adequaat op reageren. In het dagelijks werk op een (baby)groep is het soms lastig om aan alle behoeftes van de kinderen tegelijkertijd te voldoen en het leren omgaan met de frustratie van wachten hoort onvermijdelijk bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby’s in de dagopvang.

Geef alle baby’s sensitieve responsieve zorg

Sensitiviteit wil zeggen dat een pedagogisch medewerker de signalen van de baby’s tijdig opmerkt en binnen zijn (ontwikkelings)context weet te duiden. Responsieve zorg betekent dat de fysieke en emotionele verzorging wordt afgestemd op wat de baby op dat moment nodig heeft. Hiervoor moet je goed kijken naar signalen van de baby.

Sluit aan bij de ontwikkeling van de baby

Baby’s leren door te kijken, ontdekken en spelen en ze volgen hierin hun eigen interesse. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden wanneer je hen een klein beetje uitdaagt zonder dat ze te gefrustreerd worden wanneer het niet lukt.

Wees hartelijk, warm en koesterend

Vasthouden, wiegen, knuffelen, kusjes geven, koesteren, troosten, zingen en praten met de baby zorgt ervoor dat hij weet dat hij geliefd is. Soms is het makkelijker om liefde te voelen en te tonen voor de rustige baby’s met een makkelijk temperament. Maar het is juist ook belangrijk om de onrustige, huilende, moeilijkere, eenkennige baby’s met tand- of buikpijn op een koesterende manier te benaderen. Wanneer je baby’s troost tijdens hun moeilijke tijden, leren ze dat ze van je op aan kunnen, wat er ook gebeurd. Deze geborgen koestering is belangrijk voor de veilige gehechtheidsrelatie die baby's met hun vaste pedagogisch medewerkers opbouwen.

Zorg dat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen

Een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat baby’s zich vertrouwd en veilig voelen wanneer er wordt gereageerd op huilen en andere manieren van communicatie. Vertrouwdheid zit ook in voorspelbaarheid van de dag, de reacties van pedagogisch medewerkers en rituelen die verandering inluiden. Het is de liefde en vertrouwdheid die ervoor zorgen dat een baby weet dat hij altijd kan terugvallen op de zorg van zijn vertrouwde pedagogisch medewerker. Hierdoor bouwt hij zelfvertrouwen op.