lotti en kitty

KIK Kinderopvang biedt kinderopvang aan kinderen van 0-4 jaar in het Noord-Brabantse Teteringen. Met als missie ‘Kinderen door bewegen met plezier een gezonde toekomst meegeven.’

Oprichters Kitty Düking en Lotti van der Wouden vertellen hoe ze dit in de praktijk vormgeven en hoe de aanpak Gezonde Kinderopvang daarbij handvatten biedt.  

'Wij geloven er echt in dat bewegen bijdraagt aan een gezonde toekomst van kinderen,' vertelt Lotti. 'Het liefst lekker in de buitenlucht. Dat prikkelt fantasie van kinderen, bevordert het samen spelen en draagt bij aan hun sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling. Onze locatie ligt niet toevallig dicht bij sportvelden en bossen. We trekken er dagelijks op uit met de kinderen. Zo gaan we elke dag het bos in hutten bouwen, bomen klimmen en verstoppertje spelen. Of we gaan met de peuters op dierenspeurtocht. Buiten doen kinderen ervaringen op die hen  zelfstandiger maken. Ze voelen zich hierdoor zekerder en sociaal vaardiger. Denk aan voor het eerst van een hoge glijbaan afgaan en alleen weer veilig beneden komen. Zo’n ervaring geeft zelfvertrouwen.'

Ontdekken in het groen

Bewegen in het bos

KIK ontving het kwaliteitskeurmerk Groene Kinderopvang. 'Daar zijn we heel trots op,' zegt Lotti. 'Buiten bewegen is ook een mooie manier om kinderen vertrouwd te maken met de natuur om hen heen. Er valt zoveel te ontdekken. Kinderen ontwikkelen juist in de eerste jaren van hun leven een blijvend gevoel voor natuur.' Buiten spelen is het uitgangspunt van de spelleeromgeving van KIK Kinderopvang. 'Hierbij stimuleren wij om invulling van het spel aan de beleving over te laten,' vervolgt Lotti. 'Zo maken we samen met de kinderen een jaarkalender om plantjes te zaaien. Dan kijken we hoe die uitkomen. Of we trekken het bos in om de cirkels van stammen van omgezaagde bomen te tellen. Natuur biedt ook mooi knutselmateriaal: van schorsen rijgen we met de kinderen kettingen en van blaadjes kun je mooie kunstwerken maken.'

Risicovol spelen

Bij de beweegactiviteiten gaat het ook om het uitdagen van kinderen. De pijlers van de aanpak Gezonde kinderopvang vormen daarbij een uitgangspunt. KIK Kinderopvang werkte deze pijlers uit in hun beleid, het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers en kinderen, het betrekken van de fysieke en sociale omgeving en het signaleren van risico’s. 'In ons beleid hanteren wij het protocol risicovol spelen,' licht Kitty toe. 'Kinderen bewegen minder dan vroeger. Hierdoor ontwikkelen zij hun balans en motorische vaardigheden minder goed. Ook schatten zij risico’s minder goed in. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat risicovol spelen goed is voor de ontwikkeling van kinderen.'

'We vinden dat kinderen uitdaging nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen in een stimulerende ruimte/omgeving. Al onze medewerkers zijn geschoold om zelfstandig beweegactiviteiten aan te bieden. Wij geven kinderen de mogelijkheid om hun eigen grenzen op te zoeken en op onderzoek uit te gaan. Zo kunnen ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen ontwikkelen op emotioneel en fysiek gebied. Als kinderen vallen als ze te snel rennen, laten wij ze zelf weer opstaan. Uiteraard maken we wel duidelijke afspraken met kinderen wat wel en niet mag als we het bos in trekken. Dan zeggen we bijvoorbeeld: je mag zo hoog klimmen als ik groot ben of in de boom klimmen, is makkelijker dan eruit. En elke situatie en elk kind is anders en daar kijken we natuurlijk ook naar.'

Train-de trainer 

Buiten spelen

Kitty is coach Gezonde Kinderopvang. Daar voor volgde zij de train-de trainer die hoort bij de scholing van Gezonde Kinderopvang. 'De leerstof ging ook over fysieke veiligheid en bood handvatten hoe we ouders nog beter uitleggen waarom we het avontuurlijk spelen van kinderen zo belangrijk vinden.' 
Ouders reageren volgens Kitty positief op het veiligheidsbeleid. Zo schreef een ouder laatst op de Facebook-pagina: 'En wat een heerlijk vieze en voldane kindjes kreeg ik mee naar huis!' Volgens Kitty is het heel belangrijk om medewerkers te betrekken. 'Wij maken samen een risico-inventarisatie voor ons beleid,' zegt Kitty. 'Medewerkers moeten het doen, dus het werkt alleen als zij er ook achter staan. Als er een ongelukje gebeurt, vullen we niet alleen een registratieformulier in, maar bespreken we met het hele team hoe we dit in het vervolg kunnen oppakken.'

Integrale aanpak

Een goed beweegprogramma vereist een integrale aanpak volgens Kitty, zeker als het om risicovol spelen gaat.

"Want je kunt nog zo’n goed beleid hebben, als je medewerkers en ouders niet betrekt, of niet goed signaleert per kind en situatie, gaat het niet werken. En juist dat wij al deze facetten betrekken, maakt onze aanpak tot een succes." 

Meer weten over de aanpak en scholing?