Even voorstellen...

Foto Karin van Weert

Karin van Weert | ambassadeur Gezonde Kinderopvang

Docent/trainer/opleidingsadviseur
Summa College Pedagogisch Werk te
Eindhoven

Ik ben ambassadeur omdat...

... ik zeer enthousiast ben over de train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang. Onze studenten van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) en Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PMK) ervaren deze interactieve training als plezierig en verrijkend. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de gezondheid van  kinderen en medewerkers in de kinderopvang. Door hier in onze opleidingen al bewust mee bezig te zijn, kunnen de studenten hun kennis en vaardigheden toepassen en overdragen in de praktijk.

Hoe ik concreet werk aan Gezonde Kinderopvang

In 2019 deed ik de train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang. Daarna ben ik gestart met de training te implementeren binnen de opleidingen Pedagogisch Werk van het Summa College. Vanaf begin 2022 gaan alle eerstejaars studenten de train-de-trainer volgen. Het wordt een vast onderdeel van ons leerprogramma.

Daarnaast kreeg ik in 2021 de mogelijkheid om samen in een projectgroep van Gezonde Kinderopvang een mbo-keuzedeel te ontwikkelen over een gezonde leefstijl in de kinderopvang. Zo kunnen studenten zich in de toekomst nog meer specialiseren.

Je kunt mij mailen

Mail mij als als je advies wilt of als ik met je mee kan denken over Gezonde Kinderopvang implementeren binnen de opleidingen opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. En over de organisatie van scholingen voor medewerkers in de kinderopvang.

Mail Karin van Weert

Mijn passie...

Nieuwe dingen te leren van anderen.

Meer weten? 

Karin is één van onze ambassadeurs. Kijk voor haar collega’s en voor algemene informatie bij Ambassadeurs Gezonde Kinderopvang.