Roc-studenten met bal Gezonde Kinderopvang

Meld je aan voor de gratis training die je opleidt tot docent Gezonde Kinderopvang en krijg toegang tot de nieuwe lesmaterialen voor het keuzedeel ‘Gezonde leefstijl in de kinderopvang’.

Elk kind verdient een gezonde start. Daar hebben toekomstige medewerkers in de kinderopvang én hun docenten een belangrijke rol in. Het programma Gezonde Kinderopvang biedt docenten Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen daarom een gratis training om studenten mee te nemen in het belang én plezier van werken aan een gezonde leefstijl in de kinderopvang. Al ruim 165 roc-docenten van 71 roc-locaties zijn opgeleid tot docent Gezonde Kinderopvang. Na het volgen van de training krijg je toegang tot de lesmaterialen voor de scholing Een Gezonde Start en het nieuwe keuzedeel Gezonde leefstijl in de kinderopvang.  

Tweedaagse train-de-trainer

Onderdeel van het programma Gezonde Kinderopvang is de gratis train-de-trainer die (staf)medewerkers in de kinderopvang opleidt tot coach Gezonde Kinderopvang. In deze tweedaagse training leiden we ook roc-docenten op om de scholing Een Gezonde Start aan studenten te geven. Dit leren ze met actieve werkvormen die het belang en plezier van een gezonde leefstijl ondersteunen. De scholing geeft invulling aan onderdelen van het nieuwe kwalificatiedossier over gezonde leefstijl en voorbeeldgedrag van de pedagogisch medewerker. Na afloop krijgen docenten toegang tot alle benodigde lesmaterialen zoals PowerPointpresentaties, werkvormen en spellen om de kennis aan studenten over te dragen. 

Nieuw keuzedeel

In aanvulling op de scholing Een Gezonde Start voor studenten is nu het keuzedeel Gezonde leefstijl in de kinderopvang (K1306) beschikbaar. Dit keuzedeel geeft studenten in hun opleiding extra kennis en vaardigheden mee om een gezonde leefstijl te bevorderen bij kinderen. Verschillende thema’s komen aan bod, zoals voeding, bewegen, risicovol spelen, seksuele ontwikkeling en mediaopvoeding. De beginnende professionals leren in het keuzedeel planmatig en integraal werken aan een gezonde leefstijl voor kinderen, projecten uitvoeren in samenwerking met het (lokale) netwerk en voorlichting geven aan opvoeders en collega's.

Aanmelden

Meld je nu aan voor de train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang. Mail voor vragen en meer informatie over Gezonde Kinderopvang voor docenten naar Marthe Huigens

Over Gezonde Kinderopvang

Ruim 1100 organisaties werken met een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang. Kinderopvangorganisaties werken met Gezonde Kinderopvang structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Voedingscentrum.

Meer weten? Mail naar gezondekinderopvang@rivm.nl