Dit jaar is extra budget vrijgekomen voor Gezonde Kinderopvang. Dit geeft ons de kans om nog meer activiteiten op te zetten voor het opleiden en ondersteunen van (nieuwe) coaches, en voor extra aandacht voor het borgen van het werken aan Gezonde Kinderopvang.

Opleiden en ondersteunen van coaches en ambassadeurs

Met het extra budget organiseren we 10 extra  train- de trainers waarin we (staf)medewerkers uit de kinderopvang opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze zullen in het najaar plaatsvinden. Aanmelden voor de train-de-trainer kan via de scholingspagina.

Ook ontwikkelen we een tool om het werken met het programma Gezonde Kinderopvang binnen de gastouderopvang te ondersteunen. Uiteraard ontwikkelen we dit samen met ambassadeurs en coaches werkzaam bij gastouderbureaus. Meer informatie hierover volgt later.

Borgen van het werken aan Gezonde Kinderopvang

We vinden het belangrijk om ook het blijven werken aan Gezonde Kinderopvang te ondersteunen. Daarom bekijken we of het haalbaar en van meerwaarde is om een ‘puntensysteem bekwaamheid Gezonde Kinderopvang’ te gebruiken. De insteek is om de kwaliteit en het vakmanschap van de coach te borgen. En om de coach te stimuleren om te blijven werken aan Gezonde Kinderopvang.

Als laatste zetten we in op een doorontwikkeling van de monitor. Dit is een ondersteuningstool die coaches helpt bij het werken aan Gezonde Kinderopvang. Het idee is om de monitor nog beter aan te laten sluiten bij het persoonlijke leertraject van de coach en de ontwikkelingen binnen de organisatie als het gaat om werken aan Gezonde Kinderopvang.

Kennis van het aanleren van een gezonde leefstijl

Gezonde Kinderopvang zet zich ook in om professionals pedagogisch werk die van de opleiding komen kennis en vaardigheden over het aanleren van een gezonde leefstijl bij kinderen mee te geven. Het programma Gezonde Kinderopvang biedt docenten Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen daarom een gratis training om studenten mee te nemen in het belang én plezier van werken aan een gezonde leefstijl in de kinderopvang. Om docenten verder te ondersteunen in het geven van de lessen wordt een extra training voor mbo docenten ontwikkeld.