Productevaluatie

Met een productevaluatie bekijkt u of het beoogde resultaat is behaald. Een productevaluatie geeft inzicht in:

  • Het aantal medewerkers en/of kinderen dat bereikt is. 
  • Wat er ‘bereikt’ is in termen van resultaten, bijvoorbeeld x procent van de kinderen van 2-4 jaar drinkt geen of maximaal één keer per dag een gezoet drankje (wanneer op de opvang). 
  • De ervaringen van de ‘gebruikers’ van de activiteit of het product. 
  • Uw eigen bevindingen hierin.

Tip: gebruik een vragenlijst of organiseer een groepsgesprek

Wilt u weten of uw medewerkers tevreden zijn met een activiteit? Of bent u benieuwd wat ouders van een bepaalde activiteit vinden? Zet een korte vragenlijst uit of organiseer een groepsgesprek.

Procesevaluatie

Met een procesevaluatie gaat u na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is uitgevoerd. U komt te weten wat goed ging bij de uitvoering, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is. Daarnaast krijgt u inzicht in waarom bepaalde activiteiten achterblijven bij de verwachtingen. Om voldoende gegevens over het proces te verzamelen, is het van belang dat de procesevaluatie al tijdens de uitvoeringsfase van start gaat.

Een procesevaluatie geeft inzicht in:

  • Het procesverloop.
  • De samenwerking met andere partijen.
  • De planning.
  • De kosten.
  • De succes- en faalfactoren. 
  • De voorwaarden voor een vervolg.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie onderzoekt u de vraag of met de aanpak de doelstellingen zijn bereikt én deze tot meetbare effecten heeft geleid. Effecten gaan een stap verder dan resultaten.