Drie kindjes en een pedagogisch medewerker bij moestuinbakken

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit jullie eigen moestuin of een bezoek aan de boerderij. Wilt u samen met de kinderen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met het onderwerp gezonde en duurzame voeding?

Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainer Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang, kunnen vanaf 17 juni 2020 een subsidie van maximaal 500 euro aanvragen. Deze subsidieregeling 'Lekker naar Buiten!' kunt u als coach gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Denk aan spullen voor een moestuin of hulp bij een kookles. Coaches die de subsidie eerder hebben ontvangen, kunnen met een nieuwe aanvraag nu nog een keer gebruikmaken van de subsidieregeling.  

Tip van Miranda Bron: vraag de subsidie Lekker naar Buiten! aan

Ambassadeur Gezonde Kinderopvang Miranda Bron heeft de subsidie Lekker naar Buiten aangevraagd voor materialen voor een moestuin. 'Wij hebben het thema 'Uit de grond op je bord' bedacht. Voor elke locatie van Ska Kinderopvang hebben we een kistje met zaden verzorgd, de medewerkers hebben deze tijdens een bijeenkomst zelf gezaaid. Elke maand kregen de medewerkers een mailtje voor de locatie. Daar stond bijvoorbeeld in wanneer iets naar buiten kon of gezaaid mocht worden. Op deze manier hebben we het voor medewerkers zo makkelijk mogelijk gemaakt om mee te doen.  

De kinderen hebben met alles geholpen! Het planten van zaadjes in de kistjes, overplanten naar buiten, en zo langzamerhand dus ook oogsten. Ik ben er trots op dat de kinderen nu weten dat wanneer je zelf iets in de grond stopt, er iets uit komt wat je kunt eten…. en ook nog gezond is! En de ouders zijn erg positief!’

Meer voorbeelden vindt u op de website van Jong Leren Eten

Login in en vraag de subsidie aan!

Geen coach?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie maar bent u nog geen coach Gezonde Kinderopvang? In het najaar van 2020 starten nieuwe train-de-trainers Een Gezonde Start. In de tweedaagse training leert u werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefent u trainings- en communicatievaardigheden en doet  u actief kennis op over leefstijl. Lees meer en meldt u aan!