Drie kindjes en een pedagogisch medewerker bij moestuinbakken

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit je eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wilt u samen met de kinderen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met het onderwerp gezonde en duurzame voeding?

Bent u met de train-de-trainer Een Gezonde Start opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang? Dan kunt u een subsidie van maximaal 500 euro aanvragen. Deze subsidieregeling 'Lekker naar Buiten!' loopt tot eind 2020 en kunt u gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Denk aan materialen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar een (kinder)boerderij. Coaches kunnen eenmalig de subsidie aanvragen gedurende de looptijd van de subsidieregeling. Benieuwd wat u allemaal kunt doen? Log in en vraag de subsidie aan! 

Geen coach?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie maar bent u nog geen coach Gezonde Kinderopvang? In het najaar van 2020 vinden weer tweedaagse train-de-trainer trainingen plaats waarin u wordt opgeleid tot coach. In de training leert u werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefent u trainings- en communicatievaardigheden en doet u actief kennis op over leefstijl. Lees meer en meld u aan!