Kinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang. De sector heeft een protocol*opgesteld als handreiking bij het opstarten van de kinderopvang. In het protocol staan algemene maatregelen en wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Daarnaast dienen houders een locatie specifieke uitwerking van dit protocol te ontwikkelen. Lees meer over het 'Protocol heropening kinderopvang'. 

*Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)