U bent hier

Gezonde Kinderopvang en wetgeving

Een kinderopvang draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom liggen kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vast in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp)

Aanpak Gezonde Kinderopvang en de wet

De aanpak Gezonde Kinderopvang is niet ontwikkeld om te voldoen aan de kwaliteitseisen uit de wet. De aanpak focust op gezondheid en gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers. Daarmee gaat de aanpak verder dan de wet. Wilt u meer weten over de wettelijke kwaliteitseisen en hoe u hieraan kunt voldoen, kijk dan op BoinK.info.

Ook de gezondheidsthema’s van de aanpak Gezonde Kinderopvang zijn meeromvattend dan de wettelijke eisen. De aanpak gaat in op de thema’s voeding, bewegen, groen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid en bescherming tegen de zon. Voor de bso is ook het thema preventie van middelengebruik uitgewerkt.

Gezondheidsthema's 0-4 jaar 

Gezondheidsthema's 4-12 jaar 
 

​Toezicht kwaliteit dagopvang, peuterspeelzalen en bso

Binnen de wet is ook het toezicht op de kwaliteit van dagopvang, peuterspeelzalen en bso vastgelegd. De GGD voert dat toezicht uit in opdracht van de gemeente, de toezichthouder. De aanpak Gezonde Kinderopvang is geen onderdeel van dit toezicht.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen vastgelegd. Het maakt onderscheid tussen voorschriften voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Voor kinderopvang gelden bouwvoorschriften voor onder meer brandveiligheid, binnenmilieu en daglicht. De aanpak Gezonde Kinderopvang ligt in het verlengde van voorschriften uit het bouwbesluit die betrekking hebben op gezondheid. 

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer