Om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl voor kinderen in de kinderopvang, is voldoende draagvlak binnen de organisatie belangrijk. Het is een succesfactor: betrokken medewerkers en management stimuleren een Gezonde Kinderopvang. Hoe creëer je draagvlak en wat hebben medewerkers nodig van het management om aan de slag te gaan?

Lees de ervaringen van Roxanne Brinkhuis, directeur bij Kinderdagverblijf Doortje (3 locaties, in Culemborg en Geldermalsen) en ambassadeur Gezonde Kinderopvang, en Lies Bongers, beleidsmedewerker bij Spring Kinderopvang (een middelgrote kinderopvangorganisatie met circa 120 locaties in Oost-Brabant en Noord-Limburg)

Samenwerking en verbinding

Voor Roxanne betekent draagvlak vooral synergie: samenwerking levert meer op, dan dat alle medewerkers hun eigen ding doen. Roxanne licht toe: “Iedere medewerker heeft een heel eigen input. Als je daar alert op bent en goed naar luistert, krijgt de creativiteit van medewerkers de vrije loop. Dan komt het uiteindelijk samen.” Doordat Kinderopvang Doortje kleinschalig is, zijn de lijnen kort en gaat er veel persoonlijke aandacht naar medewerkers. En dat werkt, aldus de directeur en ambassadeur.

Neem nou bewegen. Dat betekent voor iedereen iets anders. Voor de een is dat wat vaker naar buiten gaan, terwijl de ander gelijk denkt aan intensief sporten. Deze ideeën voegen ze samen bij kinderopvang Doortje. Roxanne voegt toe: “Als je ieders ideeën meeneemt, dan zie je dat uiteindelijk terug in de identiteit en in het contact tussen medewerkers en de kinderen. Er is dan verbinding ontstaan.”

Bespreek onderliggende overtuigingen

Lies vormt als beleidsmedewerker een verbinding tussen het management, de coaches Gezonde Kinderopvang en medewerkers. Ook zij ziet dat draagvlak creëren vooral een proces is. Hierin draait het onder andere om het besef dat persoonlijke en professionele opvattingen kunnen verschillen. Lies zegt: “Draagvlak is niet hetzelfde als acceptatie. Als je wilt dat medewerkers achter beleid staan, dan is het heel belangrijk om je bewust te zijn van onderliggende overtuigingen, het gesprek hierover aan te gaan en een thema samen met medewerkers uit te diepen.”

Als voorbeeld noemt ze een verandering in het voedingsbeleid: “Stel dat je wilt dat de kinderen geen kaas meer op de boterham krijgen. Ik noem maar iets. Dan is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat medewerkers wellicht zijn opgevoed met elke dag kaas op de boterham. Daar moet je het gesprek over aangaan, zodat die medewerker zich bewust is van de eigen opvattingen. En dat die medewerker zich bewust is van het verschil tussen professionele en persoonlijke opvattingen. Dat is het begin van draagvlak, dat je vraagt: hoe kijk jij hiernaar en waarom is dat zo?” Lies noemt dit ook wel aandacht hebben voor zowel de bovenstroom (wat zien we gebeuren, waar gaat de discussie over) als de onderstroom (wat zijn iemands drijfveren en persoonlijke waarden).

Hoe pak je het aan?

Hoe kun je het creëren van draagvlak als manager nou het beste aanpakken? Roxanne hoeft er niet lang over te denken: “Het allerbelangrijkste is bottom-up-werken. Hiermee bedoel ik: ga de werkvloer op, kijk en luister echt hoe het met je medewerkers gaat. Wat is hun visie op gezondheid? Wat hebben ze nodig?”

Ook is enthousiasme belangrijk. Dit wakker je bijvoorbeeld aan door medewerkers te laten meeschrijven aan plannen. Door ze te laten meedenken, krijgen ze een actieve rol en dat zorgt voor energie, aldus Roxanne. Tot slot geeft Roxanne aan dat evalueren, bijvoorbeeld na drie maanden, is aan te bevelen: “Zo maak je ruimte om het gesprek over gezonde leefstijl binnen de kinderopvang open te houden.”

Stel doelen

Lies onderstreept dat er in de kinderopvang niet altijd even veel tijd en ruimte is om het thema gezonde leefstijl goed op te pakken, te bespreken en uit te diepen. Onder andere door personeelstekorten, bijscholingen of coachplannen binnen andere thema’s. Ze ziet net als Roxanne het belang van bottom-up werken. Daarnaast is het belangrijk dat managers, als ze aan de slag gaan,  aandacht hebben voor hoe mensen leren: “Stel dat je aan de slag gaat met het voedingsbeleid. De een wil vooral de feiten horen, waarom iets beter is dan het andere? Maar een ander zul je letterlijk in de keuken moeten neerzetten, voordat hij enthousiast wordt.”

Nog een belangrijke tip van Lies? Stel heldere en duidelijke doelen en werk aan één thema tegelijk. “Wij zijn nu begonnen met een gestructureerd plan van aanpak per locatie en groep. Hierin stelt het team heldere en haalbare doelen. In het verleden deden we wel trainingen met medewerkers over gezonde leefstijl, maar dan volgden we dat daarna beperkt op. Dat doen we nu anders: we hebben een doel voor ogen en voegen dat bij wat er al gebeurt in de praktijk.” Deze focus zorgt ervoor dat iedereen betrokken raakt en blijft.

meisje hangt jas aan kaptok kinderopvang

 

Iedereen wordt er beter van

Lies hoopt dat gezondheid in de toekomst nog explicieter onderdeel wordt van het werken in de kinderopvang: “Zo benutten we de mooie kans om kinderen op jonge leeftijd een gezonde start en gewoonten mee te geven.” Waarom zou eigenlijk elke manager aan de slag moeten gaan met Gezonde Kinderopvang? Roxanne lacht: “Dat is heel simpel: omdat het zoveel oplevert! Het mooiste om te zien, vind ik dat niet alleen ouders en kinderen, maar ook medewerkers zich bewuster worden van een gezonde leefstijl. Ze gaan er meer over nadenken. Zo wordt uiteindelijk iedereen er beter van.”

Ga ook aan de slag met Gezonde Kinderopvang

Wil jij ook aan de slag met Gezonde Kinderopvang? Lees meer over ons programma en laat een medewerker gratis opleiden tot coach. 

Lees meer over Gezonde Kinderopvang

Lees meer over onze scholing