Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een kinderopvangorganisatie en ouders. Ouders en opvang zien elkaar als partners bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Dat geldt ook voor samenwerken aan gezondheid en gezonde leefstijl.
 

Partnerschap

Partnerschap tussen ouders en opvang heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Ouders zijn dé verantwoordelijke opvoeder van hun kind. Tijdens het verblijf van het kind op de kinderopvang nemen pedagogisch medewerkers tijdelijk een deel van de verzorging en opvoeding over. De ontwikkeling van een kind is bij partnerschap een gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en beroepskrachten. Dankzij dit partnerschap waarbij samenwerking het uitgangspunt vormt, ont­staat er een verbinding tussen het opvoedingsklimaat thuis en in het de kinderopvang.  

Voorbeeld: kookworkshop Gezond koken voor baby's

Bij Kindcentrum het groenehuis in Uden verzorgt een pedagogisch medewerker in samenwerking met een diëtiste kookworkshops voor ouders. Deze kookworkshop Gezond koken voor baby’s wordt goed ontvangen door ouders. Ze krijgen hiermee handvatten om thuis ook gezonde maaltijden voor te bereiden. De kookworkshop geeft op die manier invulling aan partnerschap met ouders.

Partnerschap vormgeven

Partnerschap is een belangrijke basis voor goede opvang. Het helpt bovendien ouders en pedagogisch medewerkers de verschillende leefwerelden met elkaar te verbinden (Pedagogisch Kader 0-4 jaar, hoofdstuk 4 en Pedagogisch Kader 4-13 jaar, hoofdstuk 6). Ook voor gezondheid en gezonde leefstijl vormt het een belangrijke uitdaging en een basis voor succes.
 

Uitdagingen kinderopvangorganisatie

 • Investeren in partnerschap en bouwen aan een goede relatie met ouders. Zoek naar overeenkomsten tussen ouders en de kinderopvang en benadruk niet de verschillen. Door een positieve wederzijdse benadering ontstaat er een veilige omgeving voor het kind. 
 • Inventariseren en expliciteren van wederzijdse verwachtingen rondom gezondheid en gezonde leefstijl.
 • Structureel communiceren over ontwikkelingen binnen het gezondheidsbeleid.
 • Helderheid geven over regels rondom gezondheid en gezonde leefstijl in de kinderopvangorganisatie.
 • Uitleggen waarom dergelijke regels en afspraken bestaan of worden ingevoerd. Het belang van het kind daarbij centraal stellen.
 • Aansluiten bij behoeften van ouders en hen betrekken en meenemen rondom te maken keuzes.
 • Benutten van kennis, vaardigheden en netwerk van ouders.


Uitdagingen ouders

 • Betrokkenheid bij de opvang van het kind. Ook als het gaat over gezondheid en gezonde leefstijl. 
 • Gezondheids- en leefstijlbeleid van de kinderopvangorganisatie ondersteunen en onderschrijven. Dat hoeft niet te betekenen dat het thuis op dezelfde manier gaat.
 • Eigen kennis, vaardigheden en netwerk inzetten.

Enkele tips hoe u ouderbetrokkenheid concreet kunt stimuleren zijn:

 • Samen doen: een activiteit waarbij ouder en kinderen samen iets doen spreekt vaak aan.
 • Laat zien wat de kinderen doen: ouders zijn trots en vinden het leuk te zien hoe hun kind zich ontwikkelt.
 • Combineer het nuttige met het aangename: koppel een voorlichtende activiteit aan een leuke activiteit.
 • Geef een compliment: geef ouders complimentjes over dingen die ze goed doen.
 • Benut de deskundigheid van ouders. Zij kennen hun kind als geen ander. 
 • Besteed extra aandacht aan ouders die de taal niet goed spreken en/of minder zichtbaar zijn. 

Adviesrecht ouders

Naast het partnerschap zoals hierboven bedoeld, is er ook een wettelijke bepaling rondom adviesrecht voor ouders zoals uitgewerkt in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen. U kunt de oudercommissie bovendien benutten om draagvlak te creëren voor de aanpak Gezonde Kinderopvang. 
 

Meer informatie