Samenwerken is één van de succesfactoren van Gezonde Kinderopvang. Hiermee maak je een gezonde leefstijl onderdeel van de lokale omgeving van je organisatie. Ook bij kinderopvang Kivido in gemeente Hoeksche Waard en Kindcentrum Petito’s in Dongen geven ze lokaal samenwerken prioriteit. 

Waarom is lokale samenwerking zo belangrijk? 

Nathalie Bloem, ambassadeur Gezonde Kinderopvang en medewerker bij Kivido: “Ook buiten de kinderopvang hebben kinderen een omgeving nodig waarin zij gezond kunnen opgroeien. Pas dán wordt een gezonde leefstijl ‘gewoon’ voor een kind. Daarom werken we bij Kivido samen met (lokale) partijen zoals JOGG, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en de gemeente.” 

Hoe zorg je voor lokale aansluiting? 

Nathalie: “Ik werd lid van de stuurgroep en werkgroep JOGG Hoeksche Waard. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van supermarkten, basisscholen, middelbare scholen, sportverenigingen, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en en andere kinderopvangorganisaties. We zorgen ervoor dat elke plek waar kinderen komen water drinken, gezond eten en bewegen stimuleert. Ook overleggen we regelmatig met JGZ-verpleegkundigen van het consultatiebureau om informatie uit te wisselen en casuïstiek te bespreken. Zo kunnen we op de gezondheidssituatie van ieder kind inspelen als het nodig is.’

Renate Aarts is als medewerker van Petito’s én als ambassadeur Gezonde Kinderopvang betrokken bij de JOGG-werkgroep in de gemeente Dongen. Renate: “Dongen is sinds 2012 een JOGG-gemeente. Samen met verschillende lokale partners zet Dongen zich in om gezond eten en voldoende bewegen gemakkelijk te maken voor de Dongense jeugd. Denk aan de kinderopvang, scholen, de GGD, combinatiefunctionaris bewegen en fruit- en groentetelers. JOGG-Dongen is de kapstok in de samenwerking. Hierdoor worden partners verbonden, bestaande initiatieven versterkt en nieuwe acties opgezet.” 

Wat doen jullie samen met de lokale partners?

“Bij Kivido organiseren we activiteiten die te maken hebben met een van de elf thema’s van Gezonde Kinderopvang”, vertelt Nathalie. “Onze activiteitencoördinator bekijkt de mogelijkheden binnen de Hoeksche Waard en zoekt hierbij de juiste samenwerkingspartners. Zo organiseerden we in de vakantie een uitje naar Plukhoek Mookhoek. Een mooie plek waar kinderen meer over de natuur leren. Dat sluit aan bij het thema groen van Gezonde Kinderopvang. Maar het kan ook zijn dat we naar een sportschool gaan. Er zijn genoeg activiteiten te vinden die aansluiten bij de thema’s van Gezonde Kinderopvang.”

Wat levert de samenwerking jullie op?

“In Dongen zien we de gezondheidswinst in de cijfers”, vertelt Renate enthousiast. “Ook zet je je organisatie op de kaart en ontstaan er korte lijnen tussen de verschillende partners. Uiteindelijk willen we allemaal dat kinderen een gezonde start krijgen. Met de samenwerking stimuleren we dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 vanuit verschillende hoeken bezig zijn met thema’s als gezonde voeding, bewegen zonbescherming. Het kost een investering, maar het loont zich uiteindelijk. Als je je passie voor gezond jeugd maar voor ogen houdt.” 

Welke kansen zie je voor lokale samenwerking? 

Nathalie: “Op dit moment werken we nog weinig samen met scholen binnen de thema’s van Gezonde Kinderopvang. Wel hebben we een aantal kinderen van Gezonde Scholen op onze bso. Voor die kinderen is het fijn dat wij een Gezonde Kinderopvang zijn. Het programma Gezonde School heeft dezelfde missie en visie voor gezondheid als Gezonde Kinderopvang. Het zou toch heel gek zijn als ze op school de hele dag bezig zijn met gezondheid en bij ons ineens slechte tussendoortjes ontvangen? Ik hoop daarom dat er nog meer Gezonde Scholen in onze buurt komen. Bij de scholen met een bso-locatie van Kivido, stimuleren wij in ieder geval samen een moestuin, natuurlijke speeltuin, watertappunt, gezond voedingsbeleid en/of een zonnedoek over de zandbak te realiseren.” 

Tips van Renate en Nathalie voor lokale samenwerking

  • Ga in gesprek met verschillende partijen. Denk aan JOGG, het primair onderwijs, de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), de dagopvang of bso, sportverenigingen of de kinderboerderij. Benoem het gezamenlijk doel en kijk hoe je elkaar daarin kunt versterken.
  • Werk in stapjes aan lokale samenwerking en heb wat geduld. Uiteindelijk ontstaat op langere termijn een sneeuwbaleffect.
  • Wil je dat een ervaren coach Gezonde Kinderopvang met je meedenkt over  regionale samenwerking? Neem contact op met een van de ambassadeurs Gezonde Kinderopvang.
  • En lees meer over (lokaal) samenwerken.