Gezonde voeding in de kinderopvang, maar niet op de bso? Aandacht voor groen op school, maar niet in de kinderopvang? Werken aan een gezonde leefstijl in de kinderopvang én op school is niet vanzelfsprekend. Terwijl het juist belangrijk is dat kinderen op verschillende plekken vergelijkbare adviezen krijgen. Werk daarom samen vanuit de kinderopvang, school en bso aan een gezonde leefstijl. Maar hoe doe je dat? Dat hoor je in het webinar dat plaatsvond op 8 november 2022.  Laat je inspireren! 

Programma

  • 0:00 minuten - Margien van Rooij, projectleider Gezonde Kinderopvang leidt het webinar in. 
  • 6:40 minuten - Nynke Bakker, werkzaam bij GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Zuid-Holland Zuid vertelt over haar ervaring hoe kinderopvang en scholen samen werken aan een gezonde leefstijl.
  • 19:14 minuten - Karen van Drongelen, projectleider Gezonde Kinderopvang en Vivian Kruitwagen, projectleider Gezonde School vertellen over de landelijke programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School. 
  • 48:08 minuten - In gesprek met Miranda Bron, coach Gezonde Kinderopvang bij Ska Kinderopvang en Wendy Vroedsteijn, Gezonde School-coördinator bij Kindcentrum Entree.
  • 1:20:02 minuten - Margien van Rooij deelt enkele tips uit dit webinar en sluit af.  

Kijk het webinar terug

Gezonde Kinderopvang en Gezonde School

De programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School sluiten op elkaar aan. Hierdoor ontstaat een doorlopende lijn; wat begint op de kinderopvang krijgt een vervolg op de basisschool en bso. Zo wordt een gezonde leefstijl voor kinderen vanzelfsprekend.