Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Gezondekinderopvang.nl

Toegankelijkheidsverklaring voor deze website.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) websites

Dit rapport beschrijft in hoeverre de websites van het RIVM voldoen aan WCAG 2.0, niveau AA.
Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility in 2019.

Lees meer over toegankelijkheid.