Drie kindjes en een pedagogisch medewerker bij moestuinbakken

Ben je coach Gezonde Kinderopvang? Dan kun jij vanaf 24 mei 2023 een bijdrage van maximaal 550 euro aanvragen. Deze gebruik je voor een voedinggerelateerde activiteit. Denk aan spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles of vervoer naar een (kinder)boerderij.

Laat je inspireren en dien je aanvraag in

Ga samen met de kinderen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met gezonde en duurzame voeding. Dus op excursie naar de fruitteler om te zien hoe aardbeien groeien? Of langs een (educatie)boer voor een rondleiding bij de melkkoeien? Kijk wat jij allemaal kunt doen! Login op de digitale leeromgeving van Gezonde Kinderopvanglaat je inspireren en vraag de bijdrage aan! Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Stel jouw vragen per mail aan het team Gezonde Kinderopvang.

Coaches die de bijdrage vóór 2023 al eens hebben ontvangen, kunnen met een nieuwe aanvraag nogmaals gebruikmaken van de regeling. Bij veel animo geven we wel voorrang aan coaches Gezonde Kinderopvang die de bijdrage nog niet eerder hebben ontvangen.

Geen coach?

Wil je in aanmerking komen voor de bijdrage maar heeft jouw organisatie nog geen coach Gezonde Kinderopvang? Jouw organisatie kan een (staf)medewerker gratis laten opleiden via de tweedaagse train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang. Je maakt kennis met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang, oefent trainings- en communicatievaardigheden en doet actief kennis op over leefstijl.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de scholingspagina