Zonbescherming is een van de thema’s van Gezonde Kinderopvang. Als kinderopvangorganisatie kunt u hier verschillende activiteiten voor inzetten. Sinds kort is de Zonnetjesweek van het Huidfonds officieel erkend. Als erkende activiteit verschijnt de Zonnetjesweek nu ook in het activiteitenoverzicht op Gezondekinderopvang.nl.  Erkende activiteiten zijn van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden u een grotere kans op effect. Onafhankelijke deskundigen hebben dit vastgesteld. 

Tijdens de Zonnetjesweek leren kinderen (0-4 jaar) op een speelse, positieve manier over de zon en zonbescherming. Het Huidfonds zet zich in voor een huidkankervrije generatie en geeft met de Zonnetjesweek voorlichting aan de kinderdagopvang, peuterspeelzalen en gastouders. In april 2019 deden 1.633 kinderopvanglocaties mee aan de Zonnetjesweek. Het Huidfonds maakt de datum van de Zonnetjesweek in 2020 binnenkort bekend. 

Lees meer over de Zonnetjesweek. Bekijk ook de tips en voorbeelden hoe u concreet werkt aan zonbescherming in uw dagopvang en bso