Ken jij het model-protocol veilig slapen in de kinderopvang? In het protocol staan onder andere adviezen om veranderingen in routine zoveel mogelijk te vermijden, hoe je hier samen met de ouders afspraken over kunt maken, en wat je moet doen in geval van een calamiteit. Uit onderzoek blijkt dat stress van invloed kan zijn op de risicofactoren rond wiegendood. Daarom is het verstandig dat de kinderopvang, samen met de ouders, de baby langzaam laat wennen, om de overgang van thuis naar de kinderopvang zo soepel mogelijk te laten verlopen.