Luistertip! Regelmatig bewegen en lang stilzitten beperken is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is medebepalend voor hoe ze bewegen in hun verdere leven. Waarom is aandacht voor zitgedrag van jonge kinderen zo belangrijk? Wat is de relatie met bewegen en digitale media? Hoe zorg je voor balans? Dit en meer bespreekt Suse van Kleef met jeugdverpleegkundige Emmy Visser en specialist Rebecca Beck in de Kenniscast van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Luister de podcast