Het is belangrijk dat kinderen ook in de dagopvang rook- en alcoholvrij opgroeien. Zelfs jonge kinderen zijn zich al bewust van roken en alcohol. Het voorbeeldgedrag van de omgeving lijkt de kinderen al vanaf jonge leeftijd te kunnen beïnvloeden. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en dus zijn ze bijvoorbeeld kwetsbaarder voor de gevolgen van meeroken dan volwassenen. Ook blootstelling aan derdehands rook kan gezondheidsrisico’s voor kinderen met zich meebrengen. Derdehands rook noemen we de schadelijke stoffen uit tabaksrook, nadat deze zijn neergedaald op kleding, lichaam, vloer en spullen zoals speelgoed. 

Aan de slag

Lees meer over derdehands rook en bekijk de animaties. En ga aan de slag met de tips om ook van jullie dagopvang een rook- en alcoholvrije locatie te maken.  

De nieuwe themapagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.