VeiligheidNL lanceert op 9 juni de Risicoach toolkit. Speciaal voor kinderopvangorganisaties, om pedagogisch medewerkers én medewerkers die zich bezighouden met beleid te helpen aan de slag te gaan met risicovol spelen.  

De Risicoach geeft de medewerkers voldoende kennis, inzicht, onderbouwing, vaardigheden en inspiratie om risicovol spelen succesvol toe te passen in hun kinderopvang. De basis van de toolkit is een online leeromgeving, die ontwikkeld is in samenwerking met BMK, BK, BOinK, PPINK, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en met consultatie van een pedagoog en onderzoeker. 

Meer weten?

  • Ga naar VeiligheidNL en lees meer over de Risicoach toolkit.
  • En lees ook hoe je werkt aan fysieke veiligheid in de dagopvang en bso.