Op basis van wetenschappelijk onderzoek adviseert de Gezondheidsraad om kinderen jonger dan 4 jaar regelmatig te laten bewegen en zo min mogelijk te beperken in hun beweeggedrag. Langdurig stilzitten, bijvoorbeeld door veel beeldschermtijd of vastzitten in een (wip)stoeltje, wordt afgeraden. Tot er meer wetenschappelijk bekend is, adviseert de Gezondheidsraad de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2019 te gebruiken.

Het nieuwe beweegadvies 0-4 jarigen vind je bij de richtlijnen op de themapagina bewegen. Lees daar ook de tips voor activiteiten op de vier pijlers (beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren) om bewegen structureel onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk van jouw dagopvang.