Jonge kinderen gebruiken media thuis, maar ook op de kinderopvang. Daar wordt de tablet steeds vaker ingezet om te lezen, spelen of zingen. Hoe kun je als kinderopvang media bewust inzetten, zodat kinderen ervan leren en er veilig plezier aan beleven? Tijdens de Media Ukkie Dagen van 5 t/m 12 april geeft het Netwerk Mediawijsheid je tips en adviezen hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Doe ook mee