In 2022 is het aantal baby's dat overleed na wiegendood bijna verdubbeld van 20 naar 39 gevallen. De belangrijkste risicofactor is het slapen op de buik. Het is belangrijk ook als dagopvang vroegtijdig over veilig slapen te spreken en afspraken te maken met ouders en verzorgers.  Twee belangrijke afspraken voordat een kind naar de dagopvang gaat zijn dat het op de rug slaapt en leert slapen in een spijlenbedje/ledikant. Deze afspraken en meer adviezen over veilig slapen in de kinderopvang lees je in het model-protocol van VeiligheidNL.

Bekijk het protocol op de themapagina slaap. En lees hoe je goed en veilig slapen van baby's en jonge kinderen in de dagopvang borgt in het beleid en de praktijk van jullie kinderopvang.