Jongentje en pedagogisch medewerker

Gezonde Kinderopvang staat aan het begin een nieuwe programmaperiode (2021 tot 2025). We gaan door met coaches Gezonde Kinderopvang opleiden en we blijven jullie ondersteunen bij de implementatie van Gezonde Kinderopvang binnen de eigen organisatie. Bijvoorbeeld met intervisiedagen, nieuwsbrieven, stappenplannen en de inzet van ambassadeurs die jullie kunnen raadplegen. En er komt een e-learning speciaal afgestemd op gastouders.

De focus van het programma verschuift de komende vier jaar daarnaast naar Gezonde Kinderopvang borgen in de vooropleidingen van medewerkers in de kinderopvang. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Pedagogisch Werk en Sport en Bewegen. Daar voor ontwikkelen we een keuzedeel Gezonde leefstijl in de kinderopvang. En verder willen we er aan bijdragen dat de kinderopvang meer ingebed raakt in de lokale of regionale netwerken en in samenwerkingen rond gezonde leefstijl van kinderen. Vanuit Gezonde Kinderopvang brengen we coaches in contact met partijen die daar ook een rol in spelen en andersom.  

Meer weten? Lees de online folder Waarom werken aan Gezonde Kinderopvang.